เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ เมษายน 28, 2020, 02:23:04 PMหัวข้อ: พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 28, 2020, 02:23:04 PM
(http://upic.me/i/on/l0005.jpg) (http://upic.me/show/62720645)
(http://upic.me/i/on/n0006.jpg) (http://upic.me/show/62720646)
(http://upic.me/i/on/d0007.jpg) (http://upic.me/show/62720647)
(http://upic.me/i/ei/p0008.jpg) (http://upic.me/show/62720648)
(http://upic.me/i/ei/h0009.jpg) (http://upic.me/show/62720649)
(http://upic.me/i/ei/70010.jpg) (http://upic.me/show/62720650)
(http://upic.me/i/ei/z0011.jpg) (http://upic.me/show/62720651)
(http://upic.me/i/mv/a0012.jpg) (http://upic.me/show/62720652)
(http://upic.me/i/mv/m0013.jpg) (http://upic.me/show/62720653)
(http://upic.me/i/mv/m0014.jpg) (http://upic.me/show/62720654)
(http://upic.me/i/u1/y0015.jpg) (http://upic.me/show/62720655)
(http://upic.me/i/h0/c0016.jpg) (http://upic.me/show/62720656)
(http://upic.me/i/k3/50017.jpg) (http://upic.me/show/62720657)
(http://upic.me/i/k3/l0018.jpg) (http://upic.me/show/62720658)
(http://upic.me/i/ag/z0019.jpg) (http://upic.me/show/62720659)
(http://upic.me/i/ag/a0020.jpg) (http://upic.me/show/62720660)