เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 11:09:36 AMหัวข้อ: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 11:09:36 AM
      วันที่ 15 พ.ย.2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สนธิ์ จันทานานนท์ นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.5 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศพฐ.5 และบรรยายสรุปในภาพรวม ณ ห้องประชุม ศพฐ.5

(http://upic.me/i/za/15112562_01.jpg) (http://upic.me/show/62528826)

(http://upic.me/i/za/15112562_02.jpg) (http://upic.me/show/62528827)

(http://upic.me/i/7m/15112562_03.jpg) (http://upic.me/show/62528828)


หัวข้อ: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กอส.ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 11:11:55 AM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

(http://upic.me/i/jn/s__156114951.jpg) (http://upic.me/show/62528829)

(http://upic.me/i/jn/s__156114953.jpg) (http://upic.me/show/62528830)

(http://upic.me/i/ri/s__156114954.jpg) (http://upic.me/show/62528831)

(http://upic.me/i/ri/s__156114955.jpg) (http://upic.me/show/62528832)


หัวข้อ: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กสก.ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 12:10:00 PM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5

(http://upic.me/i/pt/messageimage_1573793178737.jpg) (http://upic.me/show/62528838)

(http://upic.me/i/pt/messageimage_1573793200503.jpg) (http://upic.me/show/62528839)

(http://upic.me/i/fo/messageimage_1573793208976.jpg) (http://upic.me/show/62528840)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทว.ฝอ.ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 02:26:04 PM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน งานทะเบียนประวัติอาชญากรรม ฝอ.ศพฐ.5

(http://upic.me/i/ht/838534.jpg) (http://upic.me/show/62529078)

(http://upic.me/i/1h/838536.jpg) (http://upic.me/show/62529079)

(http://upic.me/i/yx/838537.jpg) (http://upic.me/show/62529081)

(http://upic.me/i/gh/838538.jpg) (http://upic.me/show/62529082)

(http://upic.me/i/iu/s__24715273.jpg) (http://upic.me/show/62529083)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กอป.ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 03:25:09 PM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.5

(http://upic.me/i/xu/162895.jpg) (http://upic.me/show/62529866)

(http://upic.me/i/55/162896.jpg) (http://upic.me/show/62529867)

(http://upic.me/i/ca/162897.jpg) (http://upic.me/show/62529868)

(http://upic.me/i/xy/162898.jpg) (http://upic.me/show/62529869)

(http://upic.me/i/m6/162899.jpg) (http://upic.me/show/62529870)

(http://upic.me/i/kt/162900.jpg) (http://upic.me/show/62529871)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กนฝ.ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 03:41:21 PM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5

(http://upic.me/i/8k/l8385.jpg) (http://upic.me/show/62529872)

(http://upic.me/i/gx/a8386.jpg) (http://upic.me/show/62529873)

(http://upic.me/i/gx/j8387.jpg) (http://upic.me/show/62529874)

(http://upic.me/i/69/18388.jpg) (http://upic.me/show/62529875)

(http://upic.me/i/m0/g8389.jpg) (http://upic.me/show/62529876)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กคม. ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 04:13:01 PM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5

(http://upic.me/i/s3/s__34078732.jpg) (http://upic.me/show/62530009)

(http://upic.me/i/yu/s__34078734.jpg) (http://upic.me/show/62530010)

(http://upic.me/i/57/s__34078735.jpg) (http://upic.me/show/62530011)

(http://upic.me/i/no/s__34078736.jpg) (http://upic.me/show/62530012)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กชว.ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 04:14:28 PM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5

(http://upic.me/i/mq/s__138502155.jpg) (http://upic.me/show/62530014)

(http://upic.me/i/mq/s__138502158.jpg) (http://upic.me/show/62530015)

(http://upic.me/i/mq/s__138502159.jpg) (http://upic.me/show/62530016)

(http://upic.me/i/o6/s__138502161.jpg) (http://upic.me/show/62530017)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กคพ.ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 04:25:03 PM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กลุ่มงานตรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5

(http://upic.me/i/x1/85946.jpg) (http://upic.me/show/62530018)

(http://upic.me/i/5w/85948.jpg) (http://upic.me/show/62530019)

(http://upic.me/i/5w/85951.jpg) (http://upic.me/show/62530020)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กยส.ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 17, 2019, 09:52:21 PM
[size=1ภpt]นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5[/size]

(http://upic.me/i/u3/253504.jpg) (http://upic.me/show/62531757)

(http://upic.me/i/u3/253506.jpg) (http://upic.me/show/62531758)

(http://upic.me/i/bj/253508.jpg) (http://upic.me/show/62531759)

(http://upic.me/i/u3/253510.jpg) (http://upic.me/show/62531760)

(http://upic.me/i/2y/253511.jpg) (http://upic.me/show/62531761)

(http://upic.me/i/ri/253512.jpg) (http://upic.me/show/62531762)