เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ ตุลาคม 17, 2019, 03:50:34 PMหัวข้อ: กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 17, 2019, 03:50:34 PM
พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม เคารพธงชาติ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ พิธีทางศาสนาและรับประทานอาหารกลางวัน
 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562
17 ตุลาคม 2562
(http://upic.me/i/wn/2562__0001.jpg) (http://upic.me/show/62512791)

(http://upic.me/i/40/2562__0002.jpg) (http://upic.me/show/62512792)

(http://upic.me/i/tc/2562__0003.jpg) (http://upic.me/show/62512793)

(http://upic.me/i/j7/2562__0004.jpg) (http://upic.me/show/62512794)

(http://upic.me/i/93/2562__0005.jpg) (http://upic.me/show/62512795)

(http://upic.me/i/93/2562__0006.jpg) (http://upic.me/show/62512796)

(http://upic.me/i/tg/2562__0007.jpg) (http://upic.me/show/62512797)

(http://upic.me/i/wi/2562__0008.jpg) (http://upic.me/show/62512798)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 17, 2019, 04:28:00 PM
(http://upic.me/i/ui/17102562_011.jpg) (http://upic.me/show/62512799)

(http://upic.me/i/il/17102562_02.jpg) (http://upic.me/show/62512800)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ พฐ.จว.เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 18, 2019, 09:35:08 AM
 
วันที่ 17 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เชียงใหม่นำ ขรก.ตร. ทำกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562  กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติของตำรวจ มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็ม ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม  มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ขรก.ตร.ระดับชั้นประทวน-รอง สว./นวท.(สบ 1) และประกอบพิธีทางศาสนา

(http://upic.me/i/ha/226966.jpg) (http://upic.me/show/62512834)

(http://upic.me/i/ha/226967.jpg) (http://upic.me/show/62512835)

(http://upic.me/i/75/226968.jpg) (http://upic.me/show/62512836)

(http://upic.me/i/75/226969.jpg) (http://upic.me/show/62512837)

(http://upic.me/i/w0/226970.jpg) (http://upic.me/show/62512838)

(http://upic.me/i/w0/226971.jpg) (http://upic.me/show/62512839)

(http://upic.me/i/4d/226972.jpg) (http://upic.me/show/62512840)

(http://upic.me/i/d8/226973.jpg) (http://upic.me/show/62512841)

(http://upic.me/i/d8/226975.jpg) (http://upic.me/show/62512842)


หัวข้อ: กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ พฐ.จว.น่าน
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 18, 2019, 09:37:12 AM
วันที่17 ตุลาคม 2562 พ.ต.ท.หญิงวัชรพรรณ  วะรินทร์ นวท(สบ3)พฐ.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่านร่วมกัน
 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ไหว้พระภูมิเจ้าที่  อ่านสารวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พิธีทางศาสนา และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

(http://upic.me/i/69/150450.jpg) (http://upic.me/show/62512843)

(http://upic.me/i/tp/150451.jpg) (http://upic.me/show/62512844)

(http://upic.me/i/e4/150452.jpg) (http://upic.me/show/62512845)

(http://upic.me/i/4z/150453.jpg) (http://upic.me/show/62512846)


หัวข้อ: กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ พฐ.จว.พะเยา
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 18, 2019, 09:38:28 AM
วันที่ 17 ต.ค.62 พ.ต.ท.วิสิฐ อธิวาส นวท.(สบ3) พฐ.จว.พะเยา และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันตำรวจ   และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

(http://upic.me/i/9o/s__25714712.jpg) (http://upic.me/show/62512847)

(http://upic.me/i/vs/s__25714714.jpg) (http://upic.me/show/62512848)

(http://upic.me/i/cd/s__25714715.jpg) (http://upic.me/show/62512849)

(http://upic.me/i/2r/s__25714716.jpg) (http://upic.me/show/62512850)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ พฐ.จว.แพร่
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 18, 2019, 09:43:37 AM
วันที่17 ตุลาคม 2562 พ.ต.ท.หญิงภานุชนาถ จำนงเพียร นวท (สบ.3) พฐ.จว.แพร่ นำข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวอุดมคติตำรวจ กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

(http://upic.me/i/ex/s__41189393.jpg) (http://upic.me/show/62512851)

(http://upic.me/i/8t/s__41189395.jpg) (http://upic.me/show/62512852)

(http://upic.me/i/74/s__41189396.jpg) (http://upic.me/show/62512853)

(http://upic.me/i/lk/s__41189397.jpg) (http://upic.me/show/62512854)

(http://upic.me/i/lk/s__41189398.jpg) (http://upic.me/show/62512855)

(http://upic.me/i/v7/s__41189399.jpg) (http://upic.me/show/62512856)

(http://upic.me/i/sf/s__41189400.jpg) (http://upic.me/show/62512857)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ พฐ.จว.ลำพูน
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 18, 2019, 09:44:32 AM
วันที่ 17 ต.ค.62  พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์  สังวรสิงห์ นวท.(สบ3) พฐ.จว.ลำพูน และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกัน ถวายสังฆทาน เนื่องในวันตำรวจ   และรับทานอาหารกลางวันร่วมกัน


(http://upic.me/i/3z/s__9093190.jpg) (http://upic.me/show/62512858)

(http://upic.me/i/3z/s__9093193.jpg) (http://upic.me/show/62512859)

(http://upic.me/i/3z/s__9093194.jpg) (http://upic.me/show/62512860)

(http://upic.me/i/3z/s__9093205.jpg) (http://upic.me/show/62512861)