เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ พฤศจิกายน 14, 2018, 03:03:30 PMหัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ พฤศจิกายน 14, 2018, 03:03:30 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2562
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)


ประจำงวด 1 ประจำปี 2562 (ต.ค.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7471#msg7471)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 (พ.ย.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7510#msg7510)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562 (ธ.ค.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7551#msg7551)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 (ม.ค.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7565#msg7565)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562 (ก.พ.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7579#msg7579)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562 (มี.ค.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7588#msg7588)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562 (เม.ย.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7603#msg7603)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 (พ.ค.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7628#msg7628)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 (มิ.ย.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7641#msg7641)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 (ก.ค.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7655#msg7655)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 (ส.ค.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7662#msg7662)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562 (ก.ย.2562) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3310.msg7692#msg7692)

(http://upic.me/i/ty/90001.jpg) (http://upic.me/show/62532452)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ พฤศจิกายน 14, 2018, 03:05:39 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562 (ต.ค.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/OCT2561/TB_OCT2561_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/OCT2561/TB_OCT2561_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/OCT2561/TB_OCT2561_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/OCT2561/TB_OCT2561_Page_4.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 17, 2018, 02:57:38 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 (พ.ย.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2561/TB_NOV2561_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2561/TB_NOV2561_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2561/TB_NOV2561_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2561/TB_NOV2561_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2561/TB_NOV2561_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2561/TB_NOV2561_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2019, 09:31:58 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562 (ธ.ค.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2561/TB_DEC2561_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2561/TB_DEC2561_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2561/TB_DEC2561_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2561/TB_DEC2561_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2561/TB_DEC2561_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2561/TB_DEC2561_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 11:54:21 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562 (ม.ค.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2562/TB_JAN2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2562/TB_JAN2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2562/TB_JAN2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2562/TB_JAN2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2562/TB_JAN2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2562/TB_JAN2562_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มีนาคม 13, 2019, 02:41:59 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562 (ก.พ.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2562/TB_FEB2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2562/TB_FEB2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2562/TB_FEB2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2562/TB_FEB2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2562/TB_FEB2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2562/TB_FEB2562_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 10, 2019, 04:20:48 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562 (มี.ค.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2562/TB_MAR2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2562/TB_MAR2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2562/TB_MAR2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2562/TB_MAR2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2562/TB_MAR2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2562/TB_MAR2562_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ พฤษภาคม 14, 2019, 10:50:50 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562 (เม.ย.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2562/TB_APR2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2562/TB_APR2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2562/TB_APR2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2562/TB_APR2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2562/TB_APR2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2562/TB_APR2562_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มิถุนายน 14, 2019, 03:09:14 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 (พ.ค.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2562/TB_MAY2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2562/TB_MAY2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2562/TB_MAY2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2562/TB_MAY2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2562/TB_MAY2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2562/TB_MAY2562_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ กรกฎาคม 18, 2019, 02:35:19 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 (มิ.ย.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2562/TB_JUN2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2562/TB_JUN2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2562/TB_JUN2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2562/TB_JUN2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2562/TB_JUN2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2562/TB_JUN2562_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ สิงหาคม 15, 2019, 03:46:37 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 (ก.ค.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2562/TB_JUL2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2562/TB_JUL2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2562/TB_JUL2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2562/TB_JUL2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2562/TB_JUL2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2562/TB_JUL2562_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ กันยายน 11, 2019, 11:45:16 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 (ส.ค.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2562/TB_AUG2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2562/TB_AUG2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2562/TB_AUG2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2562/TB_AUG2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2562/TB_AUG2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2562/TB_AUG2562_Page_6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 15, 2019, 03:13:06 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562 (ก.ย.2562)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2562/TB_SEP2562_Page_1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2562/TB_SEP2562_Page_2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2562/TB_SEP2562_Page_3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2562/TB_SEP2562_Page_4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2562/TB_SEP2562_Page_5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2562/TB_SEP2562_Page_6.jpg)