เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 10:27:09 AMหัวข้อ: ตรวจเครื่องแบบและทรงผม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 10:27:09 AM
ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 10:34:11 AM
วันที่ 2 ก.ค. 2561 พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร นวท.(สบ 5) ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02JUL2018/02JUL2018-1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02JUL2018/02JUL2018-2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02JUL2018/02JUL2018-3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02JUL2018/02JUL2018-4.jpg)


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 11:58:08 AM
วันที่ 17 ก.ค. 2561 พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/17JUL2018/17JUL2018-1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/17JUL2018/17JUL2018-2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/17JUL2018/17JUL2018-3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/17JUL2018/17JUL2018-4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/17JUL2018/17JUL2018-5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/17JUL2018/17JUL2018-6.jpg)


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 03:46:13 PM
วันที่ 6 ส.ค. 2561 พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร นวท.(สบ 5) ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/06AUG2018/06AUG2018-1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/06AUG2018/06AUG2018-2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/06AUG2018/06AUG2018-3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/06AUG2018/06AUG2018-4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/06AUG2018/06AUG2018-5.jpg)


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 03:49:19 PM
วันที่ 17 ก.ค. 2561 พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/20AUG2018/20AUG2018-1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/20AUG2018/20AUG2018-2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/20AUG2018/20AUG2018-3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/20AUG2018/20AUG2018-4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/20AUG2018/20AUG2018-5.jpg)


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 03:51:35 PM
วันที่ 3 ก.ย. 2561 พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/03SEP2018/03SEP2018-1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/03SEP2018/03SEP2018-2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/03SEP2018/03SEP2018-3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/03SEP2018/03SEP2018-4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/03SEP2018/03SEP2018-5.jpg)


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 03:54:26 PM
วันที่ 8 ต.ค. 2561 พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02OCT2018/02OCT2018-1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02OCT2018/02OCT2018-2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02OCT2018/02OCT2018-3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02OCT2018/02OCT2018-4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02OCT2018/02OCT2018-5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02OCT2018/02OCT2018-6.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02OCT2018/02OCT2018-7.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/pfsc5/02OCT2018/02OCT2018-8.jpg)


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 17, 2018, 04:04:38 PM
วันที่ 5 พ.ย. 2561 พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร นวท.(สบ 5) ศพฐ.5 และ พ.ต.อ.สุริเดช วรรณสุทธิ์ รอง ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://upic.me/i/b4/img_20181105_100052.jpg) (http://upic.me/show/62272859)

(http://upic.me/i/jz/img_20181105_100116.jpg) (http://upic.me/show/62272860)

(http://upic.me/i/jz/img_20181105_100409.jpg) (http://upic.me/show/62272861)

(http://upic.me/i/rc/img_20181105_100636.jpg) (http://upic.me/show/62272862)

(http://upic.me/i/rc/img_20181105_101308.jpg) (http://upic.me/show/62272863)

(http://upic.me/i/rc/img_20181105_101443.jpg) (http://upic.me/show/62272864)


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 17, 2018, 04:11:17 PM
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 พ.ต.อ.ทนงค์ ทองประดับเพชร นวท.(สบ 5) ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://upic.me/i/9t/img_20181203_100252.jpg) (http://upic.me/show/62272871)

(http://upic.me/i/9t/img_20181203_100656.jpg) (http://upic.me/show/62272872)


หัวข้อ: Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 17, 2018, 04:14:55 PM
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5

(http://upic.me/i/kv/img_20181217_100233.jpg) (http://upic.me/show/62272873)

(http://upic.me/i/kv/img_20181217_100443.jpg) (http://upic.me/show/62272874)

(http://upic.me/i/ce/img_20181217_100523.jpg) (http://upic.me/show/62272875)

(http://upic.me/i/sp/img_20181217_100706.jpg) (http://upic.me/show/62272876)