เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ พฤศจิกายน 10, 2017, 01:30:48 PMหัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ พฤศจิกายน 10, 2017, 01:30:48 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2561
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)


ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 (ต.ค.2560) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7181#msg7181)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561 (พ.ย.2560) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7223#msg7223)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 (ธ.ค.2560) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7253#msg7253)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561 (ม.ค.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7298#msg7298)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561 (ก.พ.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7311#msg7311)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561 (มี.ค.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7325#msg7325)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561 (เม.ย.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7359#msg7359)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561 (พ.ค.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7378#msg7378)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 (มิ.ย.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7399#msg7399)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561 (ก.ค.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7415#msg7415)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561 (ส.ค.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7432#msg7432)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561 (ก.ย.2561) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7450#msg7450)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2561 (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=3109.msg7462#msg7462)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ พฤศจิกายน 10, 2017, 01:32:28 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 (ต.ค.2560)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/OCT2560/TB_OCT2560_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/OCT2560/TB_OCT2560_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/OCT2560/TB_OCT2560_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/OCT2560/TB_OCT2560_Page4.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 12, 2017, 04:05:35 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561 (พ.ย.2560)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2560/TB_NOV2560_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2560/TB_NOV2560_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2560/TB_NOV2560_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2560/TB_NOV2560_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2560/TB_NOV2560_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2560/TB_NOV2560_Page6.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2560/TB_NOV2560_Page7.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/NOV2560/TB_NOV2560_Page8.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มกราคม 11, 2018, 02:08:21 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 (ธ.ค.2560)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2560/TB_DEC2560_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2560/TB_DEC2560_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2560/TB_DEC2560_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2560/TB_DEC2560_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2560/TB_DEC2560_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2560/TB_DEC2560_Page6.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/DEC2560/TB_DEC2560_Page7.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2018, 01:54:59 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561 (ม.ค.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2561/TB_JAN2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2561/TB_JAN2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2561/TB_JAN2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2561/TB_JAN2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2561/TB_JAN2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JAN2561/TB_JAN2561_Page6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มีนาคม 15, 2018, 03:26:56 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561 (ก.พ.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2561/TB_FEB2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2561/TB_FEB2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2561/TB_FEB2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2561/TB_FEB2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2561/TB_FEB2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/FEB2561/TB_FEB2561_Page6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 19, 2018, 02:21:39 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561 (มี.ค.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2561/TB_MAR2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2561/TB_MAR2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2561/TB_MAR2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2561/TB_MAR2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2561/TB_MAR2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAR2561/TB_MAR2561_Page6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ พฤษภาคม 25, 2018, 02:28:35 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561 (เม.ย.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2561/TB_APR2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2561/TB_APR2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2561/TB_APR2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2561/TB_APR2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2561/TB_APR2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/APR2561/TB_APR2561_Page6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มิถุนายน 20, 2018, 02:27:19 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561 (พ.ค.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2561/TB_MAY2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2561/TB_MAY2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2561/TB_MAY2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2561/TB_MAY2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2561/TB_MAY2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/MAY2561/TB_MAY2561_Page6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ กรกฎาคม 24, 2018, 03:42:59 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 (มิ.ย.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2561/TB_JUN2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2561/TB_JUN2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2561/TB_JUN2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2561/TB_JUN2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2561/TB_JUN2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUN2561/TB_JUN2561_Page6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ สิงหาคม 17, 2018, 02:20:16 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561 (ก.ค.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2561/TB_JUL2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2561/TB_JUL2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2561/TB_JUL2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2561/TB_JUL2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2561/TB_JUL2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/JUL2561/TB_JUL2561_Page6.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ กันยายน 12, 2018, 10:07:54 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561 (ส.ค.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2561/TB_AUG2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2561/TB_AUG2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2561/TB_AUG2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2561/TB_AUG2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2561/TB_AUG2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2561/TB_AUG2561_Page6.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/AUG2561/TB_AUG2561_Page7.jpg)


หัวข้อ: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 05, 2018, 01:47:17 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561 (ก.ย.2561)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2561/TB_SEP2561_Page1.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2561/TB_SEP2561_Page2.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2561/TB_SEP2561_Page3.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2561/TB_SEP2561_Page4.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2561/TB_SEP2561_Page5.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2561/TB_SEP2561_Page6.jpg)

(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/TrialBalance/SEP2561/TB_SEP2561_Page7.jpg)


หัวข้อ: รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 22, 2018, 04:32:26 PM
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


(http://upic.me/i/hp/5brw0.jpg) (http://upic.me/show/62227097)