เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ สภ.ในสังกัด ภ.5 => หน่วยงานอื่นๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ที่ มิถุนายน 05, 2017, 03:15:56 PMหัวข้อ: ศปจร.ภ.5
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ที่ มิถุนายน 05, 2017, 03:15:56 PM
ศปจร.ภ.5


หัวข้อ: Re: ศปจร.ภ.5
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ที่ ตุลาคม 31, 2019, 09:33:58 AM

      เลขหนังสือ                ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน         เลขรายงาน         วันที่แจ้ง 


(http://upic.me/i/j7/mrtop.gif) (http://upic.me/show/53122162)
0020.25(ศปจร.ภ5)/43   9 ต.ค.2562   พ.ต.อ.ณรงค์  แสวงธีรกูล   62051079   30 ต.ค.2562
            
            

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์             
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


                                      กลุ่มงานตรวจทางเคมี  ฟิสิกส์