เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 21, 2017, 10:52:45 AMหัวข้อ: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 21, 2017, 10:52:45 AM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศพฐ.5
วันที่ 21 เมษายน 2560


(http://upic.me/i/je/img_6015.jpg) (http://upic.me/show/60679519)

(http://upic.me/i/uj/img_6016.jpg) (http://upic.me/show/60679520)

(http://upic.me/i/ig/img_6017.jpg) (http://upic.me/show/60679521)

(http://upic.me/i/lc/img_6018.jpg) (http://upic.me/show/60679522)

(http://upic.me/i/0p/0img_6019.jpg) (http://upic.me/show/60679523)

(http://upic.me/i/l0/0img_6020.jpg) (http://upic.me/show/60679524)

(http://upic.me/i/8t/img_6022.jpg) (http://upic.me/show/60679525)

(http://upic.me/i/g6/img_6023.jpg) (http://upic.me/show/60679526)

(http://upic.me/i/g6/img_6024.jpg) (http://upic.me/show/60679527)

(http://upic.me/i/6j/img_6025.jpg) (http://upic.me/show/60679528)

(http://upic.me/i/6j/img_6026.jpg) (http://upic.me/show/60679529)

(http://upic.me/i/7f/img_6028.jpg) (http://upic.me/show/60679530)

(http://upic.me/i/ce/62797.jpg) (http://upic.me/show/60679532)

(http://upic.me/i/ol/62799.jpg) (http://upic.me/show/60679533)

(http://upic.me/i/2m/s__6012960.jpg) (http://upic.me/show/60679559)

(http://upic.me/i/ce/62801.jpg) (http://upic.me/show/60679534)

(http://upic.me/i/zy/img_6038.jpg) (http://upic.me/show/60679536)

(http://upic.me/i/7v/1img_6040.jpg) (http://upic.me/show/60679537)

(http://upic.me/i/cp/img_6047.jpg) (http://upic.me/show/60679538)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 21, 2017, 10:57:42 AM
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

(http://upic.me/i/i6/455551.jpg) (http://upic.me/show/60679560)

(http://upic.me/i/nt/455553.jpg) (http://upic.me/show/60679561)

(http://upic.me/i/8j/455559.jpg) (http://upic.me/show/60679562)

(http://upic.me/i/em/455564.jpg) (http://upic.me/show/60679563)

(http://upic.me/i/ye/455566.jpg) (http://upic.me/show/60679564)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 21, 2017, 11:11:33 AM
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

(http://upic.me/i/8o/z...__0001.jpg) (http://upic.me/show/60679705)

(http://upic.me/i/dq/g...__0002.jpg) (http://upic.me/show/60679707)

(http://upic.me/i/7k/5...__0003.jpg) (http://upic.me/show/60679709)

(http://upic.me/i/z6/b...__0004.jpg) (http://upic.me/show/60679711)

(http://upic.me/i/8u/g...__0005.jpg) (http://upic.me/show/60679712)

(http://upic.me/i/nn/g...__0006.jpg) (http://upic.me/show/60679714)

(http://upic.me/i/4c/k...__0007.jpg) (http://upic.me/show/60679715)

(http://upic.me/i/zj/q...__0008.jpg) (http://upic.me/show/60679718)

(http://upic.me/i/33/t...__0009.jpg) (http://upic.me/show/60679719)

(http://upic.me/i/ng/8...__0010.jpg) (http://upic.me/show/60679720)

(http://upic.me/i/6c/t...__0011.jpg) (http://upic.me/show/60679721)

(http://upic.me/i/hj/c...__0012.jpg) (http://upic.me/show/60679723)

(http://upic.me/i/do/i...__0013.jpg) (http://upic.me/show/60679726)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 21, 2017, 01:45:36 PM
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

(http://upic.me/i/33/116997.jpg) (http://upic.me/show/60680687)

(http://upic.me/i/7b/116998.jpg) (http://upic.me/show/60680688)

(http://upic.me/i/mj/117000.jpg) (http://upic.me/show/60680689)

(http://upic.me/i/tg/117001.jpg) (http://upic.me/show/60680690)

(http://upic.me/i/hk/117003.jpg) (http://upic.me/show/60680691)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 21, 2017, 02:21:46 PM
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

(http://upic.me/i/7q/60910.jpg) (http://upic.me/show/60680782)

(http://upic.me/i/hc/60876.jpg) (http://upic.me/show/60680779)

(http://upic.me/i/7q/60877.jpg) (http://upic.me/show/60680780)

(http://upic.me/i/7q/60879.jpg) (http://upic.me/show/60680781)หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 21, 2017, 02:36:38 PM
งานทะเบียนประวัติอาชญากร

(http://upic.me/i/ak/f..__0002.jpg) (http://upic.me/show/60680816)

(http://upic.me/i/37/b..__0003.jpg) (http://upic.me/show/60680817)

(http://upic.me/i/wt/v..__0004.jpg) (http://upic.me/show/60680818)

(http://upic.me/i/hw/5..__0005.jpg) (http://upic.me/show/60680819)

(http://upic.me/i/go/z..__0006.jpg) (http://upic.me/show/60680820)


หัวข้อ: Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 21, 2017, 04:43:34 PM
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

(http://upic.me/i/yl/61441.jpg) (http://upic.me/show/60681364)

(http://upic.me/i/sg/61442.jpg) (http://upic.me/show/60681366)

(http://upic.me/i/sg/61444.jpg) (http://upic.me/show/60681367)

(http://upic.me/i/0t/61445.jpg) (http://upic.me/show/60681368)

(http://upic.me/i/qt/61446.jpg) (http://upic.me/show/60681369)