เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 24, 2016, 02:26:57 PMหัวข้อ: ศพฐ.5 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 22 ธันวาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 24, 2016, 02:26:57 PM
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ.5 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ของ ศพฐ.5 ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สภ.เมืองลำปาง, งานป้องกันและบรรเทาสาธราณภัย เทศบาลนครลำปาง, ทีมแพทย์ฉุกเฉิน และเครือข่าย โรงพยาบาลลำปาง

(http://upic.me/i/fg/dscn4300.jpg) (http://upic.me/show/60021525)

(http://upic.me/i/fg/dscn4301.jpg) (http://upic.me/show/60021526)

(http://upic.me/i/na/dscn4302.jpg) (http://upic.me/show/60021527)

(http://upic.me/i/zx/dscn4303.jpg) (http://upic.me/show/60021528)

(http://upic.me/i/nc/dscn4304.jpg) (http://upic.me/show/60021529)

(http://upic.me/i/v5/dscn4305.jpg) (http://upic.me/show/60021530)

(http://upic.me/i/v5/dscn4306.jpg) (http://upic.me/show/60021531)

(http://upic.me/i/v5/dscn4307.jpg) (http://upic.me/show/60021532)

(http://upic.me/i/lj/dscn4308.jpg) (http://upic.me/show/60021533)

(http://upic.me/i/lj/dscn4309.jpg) (http://upic.me/show/60021534)

(http://upic.me/i/ic/dscn4310.jpg) (http://upic.me/show/60021535)

(http://upic.me/i/be/dscn4315.jpg) (http://upic.me/show/60021537)

(http://upic.me/i/be/dscn4316.jpg) (http://upic.me/show/60021538)

(http://upic.me/i/3l/dscn4317.jpg) (http://upic.me/show/60021540)

(http://upic.me/i/5h/dscn4318.jpg) (http://upic.me/show/60021541)

(http://upic.me/i/5h/dscn4319.jpg) (http://upic.me/show/60021542)

(http://upic.me/i/9m/dscn4320.jpg) (http://upic.me/show/60021544)

(http://upic.me/i/9m/dscn4321.jpg) (http://upic.me/show/60021545)

(http://upic.me/i/hh/dscn4322.jpg) (http://upic.me/show/60021546)

(http://upic.me/i/z7/dscn4324.jpg) (http://upic.me/show/60021547)

(http://upic.me/i/hh/dscn4325.jpg) (http://upic.me/show/60021548)

(http://upic.me/i/jm/dscn4326.jpg) (http://upic.me/show/60021549)

(http://upic.me/i/7c/dscn4327.jpg) (http://upic.me/show/60021550)

(http://upic.me/i/f7/dscn4332.jpg) (http://upic.me/show/60021551)

(http://upic.me/i/un/dscn4333.jpg) (http://upic.me/show/60021552)

(http://upic.me/i/td/dscn4334.jpg) (http://upic.me/show/60021553)

(http://upic.me/i/4t/dscn4336.jpg) (http://upic.me/show/60021554)

(http://upic.me/i/1f/0dscn4337.jpg) (http://upic.me/show/60021555)

(http://upic.me/i/m1/dscn4338.jpg) (http://upic.me/show/60021556)

(http://upic.me/i/41/dscn4339.jpg) (http://upic.me/show/60021557)

(http://upic.me/i/d9/dscn4340.jpg) (http://upic.me/show/60021558)


หัวข้อ: Re: ศพฐ.5 ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 22 ธันวาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 24, 2016, 02:37:07 PM
(http://upic.me/i/xf/dscn1565.jpg) (http://upic.me/show/60021609)

(http://upic.me/i/xz/dscn1566.jpg) (http://upic.me/show/60021610)

(http://upic.me/i/4o/dscn1567.jpg) (http://upic.me/show/60021611)

(http://upic.me/i/ut/dscn1575.jpg) (http://upic.me/show/60021612)

(http://upic.me/i/aq/dscn1576.jpg) (http://upic.me/show/60021613)

(http://upic.me/i/3t/dscn1577.jpg) (http://upic.me/show/60021614)

(http://upic.me/i/04/dscn1578.jpg) (http://upic.me/show/60021615)

(http://upic.me/i/qy/dscn1579.jpg) (http://upic.me/show/60021616)

(http://upic.me/i/se/dscn1580.jpg) (http://upic.me/show/60021617)

(http://upic.me/i/cs/dscn1611.jpg) (http://upic.me/show/60021621)

(http://upic.me/i/zw/dscn1581.jpg) (http://upic.me/show/60021618)

(http://upic.me/i/e1/dscn1587.jpg) (http://upic.me/show/60021619)

(http://upic.me/i/e0/dscn1597.jpg) (http://upic.me/show/60021620)

(http://upic.me/i/vd/dscn1612.jpg) (http://upic.me/show/60021622)

(http://upic.me/i/9m/dscn1617.jpg) (http://upic.me/show/60021623)

(http://upic.me/i/hk/dscn1621.jpg) (http://upic.me/show/60021624)

(http://upic.me/i/4s/dscn1622.jpg) (http://upic.me/show/60021625)

(http://upic.me/i/ad/dscn1623.jpg) (http://upic.me/show/60021626)

(http://upic.me/i/bk/dscn1628.jpg) (http://upic.me/show/60021627)

(http://upic.me/i/tl/dscn1630.jpg) (http://upic.me/show/60021628)

(http://upic.me/i/hq/dscn1632.jpg) (http://upic.me/show/60021629)

(http://upic.me/i/u4/dscn1636.jpg) (http://upic.me/show/60021630)

(http://upic.me/i/k1/dscn1637.jpg) (http://upic.me/show/60021631)

(http://upic.me/i/yl/dscn1641.jpg) (http://upic.me/show/60021632)

(http://upic.me/i/nx/dscn1645.jpg) (http://upic.me/show/60021633)

(http://upic.me/i/3n/dscn1712.jpg) (http://upic.me/show/60021638)

(http://upic.me/i/nj/0img_0073.jpg) (http://upic.me/show/60021639)

(http://upic.me/i/y5/0img_0078.jpg) (http://upic.me/show/60021640)

(http://upic.me/i/2j/img_0080.jpg) (http://upic.me/show/60021641)

(http://upic.me/i/2u/a__0042.jpg) (http://upic.me/show/60021653)

(http://upic.me/i/le/m__0045.jpg) (http://upic.me/show/60021654)

(http://upic.me/i/2i/x__0052.jpg) (http://upic.me/show/60021655)

(http://upic.me/i/ur/img_3389.jpg) (http://upic.me/show/60021642)

(http://upic.me/i/j8/0img_3390.jpg) (http://upic.me/show/60021643)

(http://upic.me/i/r9/img_3396.jpg) (http://upic.me/show/60021644)

(http://upic.me/i/c4/img_3398.jpg) (http://upic.me/show/60021645)

(http://upic.me/i/c9/0img_3402.jpg) (http://upic.me/show/60021646)

(http://upic.me/i/jg/dscn1669.jpg) (http://upic.me/show/60021634)

(http://upic.me/i/k3/dscn1674.jpg) (http://upic.me/show/60021635)

(http://upic.me/i/m5/dscn1684.jpg) (http://upic.me/show/60021636)

(http://upic.me/i/e5/dscn1695.jpg) (http://upic.me/show/60021637)

(http://upic.me/i/w9/img_3409.jpg) (http://upic.me/show/60021647)

(http://upic.me/i/ft/img_3412.jpg) (http://upic.me/show/60021648)

(http://upic.me/i/uj/o__0086.jpg) (http://upic.me/show/60021661)

(http://upic.me/i/yi/2__0020.jpg) (http://upic.me/show/60021652)

(http://upic.me/i/nx/9__0070.jpg) (http://upic.me/show/60021656)

(http://upic.me/i/xp/m__0072.jpg) (http://upic.me/show/60021657)

(http://upic.me/i/jn/q__0073.jpg) (http://upic.me/show/60021658)

(http://upic.me/i/v1/l__0074.jpg) (http://upic.me/show/60021659)

(http://upic.me/i/6n/8__0075.jpg) (http://upic.me/show/60021660)

(http://upic.me/i/sb/0img_3429.jpg) (http://upic.me/show/60021649)

(http://upic.me/i/no/f__0006.jpg) (http://upic.me/show/60021650)

(http://upic.me/i/0y/l__0013.jpg) (http://upic.me/show/60021651)

(http://upic.me/i/m1/y__0092.jpg) (http://upic.me/show/60021662)

(http://upic.me/i/5e/j__0094.jpg) (http://upic.me/show/60021663)

(http://upic.me/i/zm/k__0096.jpg) (http://upic.me/show/60021664)

(http://upic.me/i/rq/c__0097.jpg) (http://upic.me/show/60021665)

(http://upic.me/i/wk/m__0098.jpg) (http://upic.me/show/60021666)


หัวข้อ: Re: ศพฐ.5 ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 22 ธันวาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ธันวาคม 24, 2016, 02:39:32 PM
(http://upic.me/i/zl/0img_3453.jpg) (http://upic.me/show/60021685)

(http://upic.me/i/86/img_3460.jpg) (http://upic.me/show/60021686)

(http://upic.me/i/la/img_3463.jpg) (http://upic.me/show/60021687)

(http://upic.me/i/af/0img_3464.jpg) (http://upic.me/show/60021688)

(http://upic.me/i/t5/img_3465.jpg) (http://upic.me/show/60021689)

(http://upic.me/i/7f/img_3468.jpg) (http://upic.me/show/60021690)

(http://upic.me/i/ol/1img_3471.jpg) (http://upic.me/show/60021691)

(http://upic.me/i/an/img_3472.jpg) (http://upic.me/show/60021692)