เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Lt.Kittisak ที่ พฤศจิกายน 25, 2016, 10:16:56 AMหัวข้อ: พิธีทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 24 พฤศจิกายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Lt.Kittisak ที่ พฤศจิกายน 25, 2016, 10:16:56 AM
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ.5 นำข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดหมื่นครื้น อ.เมือง จ.ลำปาง


(http://upic.me/i/p7/dscn5027.jpg) (http://upic.me/show/59834552)

(http://upic.me/i/p7/dscn5029.jpg) (http://upic.me/show/59834553)

(http://upic.me/i/gf/dscn5030.jpg) (http://upic.me/show/59834554)

(http://upic.me/i/p7/dscn5031.jpg) (http://upic.me/show/59834555)

(http://upic.me/i/71/dscn5034.jpg) (http://upic.me/show/59834556)

(http://upic.me/i/fk/dscn5036.jpg) (http://upic.me/show/59834557)

(http://upic.me/i/fk/dscn5038.jpg) (http://upic.me/show/59834558)

(http://upic.me/i/c2/dscn5040.jpg) (http://upic.me/show/59834559)

(http://upic.me/i/nf/dscn5044.jpg) (http://upic.me/show/59834560)

(http://upic.me/i/nf/dscn5045.jpg) (http://upic.me/show/59834561)

(http://upic.me/i/c8/dscn5048.jpg) (http://upic.me/show/59834562)

(http://upic.me/i/fq/dscn5050.jpg) (http://upic.me/show/59834563)

(http://upic.me/i/vs/dscn5051.jpg) (http://upic.me/show/59834564)

(http://upic.me/i/c2/dscn5055.jpg) (http://upic.me/show/59834565)

(http://upic.me/i/ln/dscn5056.jpg) (http://upic.me/show/59834566)

(http://upic.me/i/ln/dscn5059.jpg) (http://upic.me/show/59834567)

(http://upic.me/i/bi/dscn5061.jpg) (http://upic.me/show/59834568)

(http://upic.me/i/bi/dscn5062.jpg) (http://upic.me/show/59834569)

(http://upic.me/i/2w/dscn5063.jpg) (http://upic.me/show/59834570)

(http://upic.me/i/bz/dscn5065.jpg) (http://upic.me/show/59834571)

(http://upic.me/i/pb/0dscn5066.jpg) (http://upic.me/show/59834572)

(http://upic.me/i/ee/dscn5070.jpg) (http://upic.me/show/59834573)

(http://upic.me/i/jd/dscn5071.jpg) (http://upic.me/show/59834574)

(http://upic.me/i/bv/dscn5077.jpg) (http://upic.me/show/59834575)

(http://upic.me/i/cl/dscn5078.jpg) (http://upic.me/show/59834576)

(http://upic.me/i/24/0dscn5079.jpg) (http://upic.me/show/59834577)

(http://upic.me/i/ir/dscn5080.jpg) (http://upic.me/show/59834578)

(http://upic.me/i/zl/dscn5082.jpg) (http://upic.me/show/59834579)

(http://upic.me/i/v8/dscn5084.jpg) (http://upic.me/show/59834580)

(http://upic.me/i/ey/dscn5088.jpg) (http://upic.me/show/59834581)

(http://upic.me/i/7u/dscn5103.jpg) (http://upic.me/show/59834582)

(http://upic.me/i/nx/dscn5107.jpg) (http://upic.me/show/59834583)

(http://upic.me/i/ps/dscn5108.jpg) (http://upic.me/show/59834584)

(http://upic.me/i/2f/dscn5111.jpg) (http://upic.me/show/59834585)

(http://upic.me/i/n3/dscn5113.jpg) (http://upic.me/show/59834586)

(http://upic.me/i/xt/dscn5120.jpg) (http://upic.me/show/59834587)

(http://upic.me/i/nl/dscn5121.jpg) (http://upic.me/show/59834588)

(http://upic.me/i/xt/dscn5123.jpg) (http://upic.me/show/59834589)

(http://upic.me/i/n6/dscn5124.jpg) (http://upic.me/show/59834590)

(http://upic.me/i/bz/dscn5126.jpg) (http://upic.me/show/59834591)

(http://upic.me/i/7i/dscn5127.jpg) (http://upic.me/show/59834592)

(http://upic.me/i/gj/dscn5129.jpg) (http://upic.me/show/59834593)

(http://upic.me/i/fr/dscn5130.jpg) (http://upic.me/show/59834594)

(http://upic.me/i/c7/dscn5131.jpg) (http://upic.me/show/59834595)

(http://upic.me/i/lp/dscn5133.jpg) (http://upic.me/show/59834596)

(http://upic.me/i/4g/dscn5134.jpg) (http://upic.me/show/59834597)

(http://upic.me/i/le/dscn5135.jpg) (http://upic.me/show/59834598)

(http://upic.me/i/lw/dscn5136.jpg) (http://upic.me/show/59834599)

(http://upic.me/i/2m/dscn5138.jpg) (http://upic.me/show/59834600)

(http://upic.me/i/5w/dscn5139.jpg) (http://upic.me/show/59834601)

(http://upic.me/i/7d/dscn5140.jpg) (http://upic.me/show/59834602)

(http://upic.me/i/kx/dscn5141.jpg) (http://upic.me/show/59834603)

(http://upic.me/i/as/dscn5143.jpg) (http://upic.me/show/59834604)

(http://upic.me/i/t9/dscn5144.jpg) (http://upic.me/show/59834605)

(http://upic.me/i/0v/dscn5145.jpg) (http://upic.me/show/59834606)