เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 13, 2016, 12:11:23 PMหัวข้อ: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 13, 2016, 12:11:23 PM
กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559 ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และหน่วยในสังกัดฯ

(http://upic.me/i/a6/dsc_4203.jpg) (http://upic.me/show/59563222)

(http://upic.me/i/p7/dsc_4207.jpg) (http://upic.me/show/59563223)

(http://upic.me/i/a6/dsc_4223.jpg) (http://upic.me/show/59563224)

(http://upic.me/i/1n/dsc_4224.jpg) (http://upic.me/show/59563225)

(http://upic.me/i/0j/dsc_4225.jpg) (http://upic.me/show/59563226)

(http://upic.me/i/0j/dsc_4229.jpg) (http://upic.me/show/59563227)

(http://upic.me/i/8e/dsc_4231.jpg) (http://upic.me/show/59563228)

(http://upic.me/i/8e/dsc_4233.jpg) (http://upic.me/show/59563229)

(http://upic.me/i/8e/dsc_4244.jpg) (http://upic.me/show/59563230)

(http://upic.me/i/8e/dsc_4253.jpg) (http://upic.me/show/59563231)

(http://upic.me/i/mz/dsc_4254.jpg) (http://upic.me/show/59563232)

(http://upic.me/i/fu/dsc_4255.jpg) (http://upic.me/show/59563233)

(http://upic.me/i/xn/dsc_4256.jpg) (http://upic.me/show/59563234)

(http://upic.me/i/6p/dsc_4261.jpg) (http://upic.me/show/59563235)

(http://upic.me/i/6m/dsc_4265.jpg) (http://upic.me/show/59563236)

(http://upic.me/i/dh/dsc_4267.jpg) (http://upic.me/show/59563237)

(http://upic.me/i/6m/dsc_4268.jpg) (http://upic.me/show/59563238)

(http://upic.me/i/1i/dsc_4269.jpg) (http://upic.me/show/59563239)

(http://upic.me/i/zd/dsc_4270.jpg) (http://upic.me/show/59563240)

(http://upic.me/i/bo/dsc_4271.jpg) (http://upic.me/show/59563241)

(http://upic.me/i/v1/dsc_4247.jpg) (http://upic.me/show/59563358)

(http://upic.me/i/go/dsc_4251.jpg) (http://upic.me/show/59563360)

(http://upic.me/i/ik/dsc_4252.jpg) (http://upic.me/show/59563361)

(http://upic.me/i/i8/dsc_4272.jpg) (http://upic.me/show/59563242)

(http://upic.me/i/lw/dsc_4273.jpg) (http://upic.me/show/59563243)

(http://upic.me/i/4u/dsc_4276.jpg) (http://upic.me/show/59563244)

(http://upic.me/i/hu/dsc_4282.jpg) (http://upic.me/show/59563245)

(http://upic.me/i/n4/dsc_4283.jpg) (http://upic.me/show/59563246)

(http://upic.me/i/cp/dsc_4284.jpg) (http://upic.me/show/59563247)

(http://upic.me/i/cp/dsc_4285.jpg) (http://upic.me/show/59563248)

(http://upic.me/i/oo/dsc_4286.jpg) (http://upic.me/show/59563249)

(http://upic.me/i/uh/dsc_4287.jpg) (http://upic.me/show/59563250)

(http://upic.me/i/8s/dsc_4291.jpg) (http://upic.me/show/59563251)

(http://upic.me/i/ef/dsc_4293.jpg) (http://upic.me/show/59563252)

(http://upic.me/i/22/dsc_4295.jpg) (http://upic.me/show/59563253)

(http://upic.me/i/by/dsc_4313.jpg) (http://upic.me/show/59563254)

(http://upic.me/i/sf/dsc_4315.jpg) (http://upic.me/show/59563255)

(http://upic.me/i/ef/dsc_4318.jpg) (http://upic.me/show/59563256)

(http://upic.me/i/sj/dsc_4322.jpg) (http://upic.me/show/59563257)

(http://upic.me/i/sf/dsc_4324.jpg) (http://upic.me/show/59563258)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 13, 2016, 12:13:07 PM
(http://upic.me/i/ch/dsc_4331.jpg) (http://upic.me/show/59563295)

(http://upic.me/i/70/dsc_4332.jpg) (http://upic.me/show/59563296)

(http://upic.me/i/n4/dsc_4333.jpg) (http://upic.me/show/59563297)

(http://upic.me/i/k9/dsc_4334.jpg) (http://upic.me/show/59563298)

(http://upic.me/i/ep/dsc_4335.jpg) (http://upic.me/show/59563299)

(http://upic.me/i/h4/dsc_4336.jpg) (http://upic.me/show/59563300)

(http://upic.me/i/b6/dsc_4337.jpg) (http://upic.me/show/59563301)

(http://upic.me/i/li/dsc_4338.jpg) (http://upic.me/show/59563302)

(http://upic.me/i/fh/dsc_4339.jpg) (http://upic.me/show/59563303)

(http://upic.me/i/7h/dsc_4340.jpg) (http://upic.me/show/59563304)

(http://upic.me/i/fu/dsc_4341.jpg) (http://upic.me/show/59563305)

(http://upic.me/i/fu/dsc_4342.jpg) (http://upic.me/show/59563306)

(http://upic.me/i/wy/dsc_4343.jpg) (http://upic.me/show/59563307)

(http://upic.me/i/ym/dsc_4344.jpg) (http://upic.me/show/59563308)

(http://upic.me/i/8r/dsc_4345.jpg) (http://upic.me/show/59563309)

(http://upic.me/i/8n/dsc_4346.jpg) (http://upic.me/show/59563310)

(http://upic.me/i/x3/dsc_4347.jpg) (http://upic.me/show/59563311)

(http://upic.me/i/v2/dsc_4348.jpg) (http://upic.me/show/59563312)

(http://upic.me/i/a9/dsc_4349.jpg) (http://upic.me/show/59563313)

(http://upic.me/i/d2/dsc_4350.jpg) (http://upic.me/show/59563314)

(http://upic.me/i/4z/dsc_4351.jpg) (http://upic.me/show/59563315)

(http://upic.me/i/lx/dsc_4352.jpg) (http://upic.me/show/59563316)

(http://upic.me/i/sj/dsc_4353.jpg) (http://upic.me/show/59563317)

(http://upic.me/i/lx/dsc_4354.jpg) (http://upic.me/show/59563318)

(http://upic.me/i/ba/dsc_4355.jpg) (http://upic.me/show/59563319)

(http://upic.me/i/ba/dsc_4356.jpg) (http://upic.me/show/59563320)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 13, 2016, 12:13:35 PM
(http://upic.me/i/du/dsc_4359.jpg) (http://upic.me/show/59563322)

(http://upic.me/i/r2/dsc_4360.jpg) (http://upic.me/show/59563323)

(http://upic.me/i/tq/dsc_4361.jpg) (http://upic.me/show/59563324)

(http://upic.me/i/tn/dsc_4362.jpg) (http://upic.me/show/59563325)

(http://upic.me/i/qv/dsc_4364.jpg) (http://upic.me/show/59563326)

(http://upic.me/i/fp/dsc_4367.jpg) (http://upic.me/show/59563327)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 21, 2016, 01:56:16 PM
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่

(http://upic.me/i/st/31594.jpg) (http://upic.me/show/59609357)

(http://upic.me/i/du/s__8331270.jpg) (http://upic.me/show/59609358)

(http://upic.me/i/7x/s__8331272.jpg) (http://upic.me/show/59609359)

(http://upic.me/i/fa/s__8331273.jpg) (http://upic.me/show/59609360)

(http://upic.me/i/fa/s__8331275.jpg) (http://upic.me/show/59609361)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 21, 2016, 01:57:01 PM
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา

(http://upic.me/i/12/dscn7247.jpg) (http://upic.me/show/59609373)

(http://upic.me/i/ao/dscn7255.jpg) (http://upic.me/show/59609374)

(http://upic.me/i/ab/dscn7258.jpg) (http://upic.me/show/59609376)

(http://upic.me/i/2b/dscn7259.jpg) (http://upic.me/show/59609377)

(http://upic.me/i/l7/dscn7269.jpg) (http://upic.me/show/59609378)

(http://upic.me/i/xv/dscn7272.jpg) (http://upic.me/show/59609379)

(http://upic.me/i/tk/dscn7278.jpg) (http://upic.me/show/59609380)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 21, 2016, 01:58:05 PM
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่

(http://upic.me/i/iw/dsc_0003.jpg) (http://upic.me/show/59609406)

(http://upic.me/i/5s/0dsc_0005.jpg) (http://upic.me/show/59609407)

(http://upic.me/i/5s/0dsc_0083.jpg) (http://upic.me/show/59609408)

(http://upic.me/i/tl/dsc_0092.jpg) (http://upic.me/show/59609409)

(http://upic.me/i/vs/dsc_1257.jpg) (http://upic.me/show/59609410)

(http://upic.me/i/ev/dsc_1261.jpg) (http://upic.me/show/59609411)

(http://upic.me/i/08/dsc_1266.jpg) (http://upic.me/show/59609412)

(http://upic.me/i/z6/dsc_1269.jpg) (http://upic.me/show/59609413)

(http://upic.me/i/co/dsc_1278.jpg) (http://upic.me/show/59609414)

(http://upic.me/i/65/dsc_1287.jpg) (http://upic.me/show/59609415)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 21, 2016, 01:58:48 PM
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย

(http://upic.me/i/wp/126599.jpg) (http://upic.me/show/59609425)

(http://upic.me/i/ws/126600.jpg) (http://upic.me/show/59609426)

(http://upic.me/i/7j/126601.jpg) (http://upic.me/show/59609427)

(http://upic.me/i/8z/126602.jpg) (http://upic.me/show/59609428)

(http://upic.me/i/a7/s__5578798.jpg) (http://upic.me/show/59609429)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 21, 2016, 01:59:27 PM
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน

(http://upic.me/i/dd/dsc_0139.jpg) (http://upic.me/show/59609436)

(http://upic.me/i/7r/0dsc_0144.jpg) (http://upic.me/show/59609437)

(http://upic.me/i/7r/0dsc_0145.jpg) (http://upic.me/show/59609438)

(http://upic.me/i/4k/0dsc_0156.jpg) (http://upic.me/show/59609439)

(http://upic.me/i/6u/dsc_0164.jpg) (http://upic.me/show/59609440)

(http://upic.me/i/l8/dsc_0166.jpg) (http://upic.me/show/59609441)


หัวข้อ: Re: กิจกรรมวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ ตุลาคม 21, 2016, 02:00:03 PM
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(http://upic.me/i/vn/1dsc_0104.jpg) (http://upic.me/show/59609447)

(http://upic.me/i/4l/0dsc_0114.jpg) (http://upic.me/show/59609448)

(http://upic.me/i/zy/dsc_0144.jpg) (http://upic.me/show/59609449)