เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

คำแนะนำ => คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 => ข้อความที่เริ่มโดย: admin_demo ที่ กันยายน 15, 2016, 06:17:52 PMหัวข้อ: ประกาศ กลุ่มงานยาเสพติด ศพฐ.5
เริ่มหัวข้อโดย: admin_demo ที่ กันยายน 15, 2016, 06:17:52 PM
ประกาศ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5
เรื่อง คำแนะนำการส่งของกลางยาเสพติดเพื่อตรวจพิสูจน์
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557  ลง 21 ก.ค. 2557

1.บรรจุของกลางในภาชนะที่มั่นคง แข็งแรง  ปิดทับด้วยฉลาก ตามแบบ  บ.108-2557-3 (แบบ ข.)
2.หนังสือนำส่งจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ตามแบบ  บ.108-2557-3 (แบบ ค.)
3.สำเนาบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพติดตามแบบ บ.108-2557-3 (แบบ ก.)


(http://upic.me/i/7a/ccf15092559.jpeg) (http://upic.me/show/59373506)
ดาวน์โหลดเป็น PDF คลิก ที่นี่ (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/15SEP2016-1.pdf)

(http://upic.me/i/9e/ccf15092559_0001.jpg) (http://upic.me/show/59373509)
ดาวน์โหลดเป็น PDF คลิก ที่นี่ (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/15SEP2016-2.pdf)

(http://upic.me/i/3v/ccf15092559_0002.jpg) (http://upic.me/show/59373511)
ดาวน์โหลดเป็น PDF คลิก ที่นี่ (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/15SEP2016-3.pdf)