เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มีนาคม 15, 2016, 11:34:20 AMหัวข้อ: สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มีนาคม 15, 2016, 11:34:20 AM
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf (http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf)

(http://upic.me/i/a3/infographics_page1.jpg) (http://upic.me/show/58089819)

(http://upic.me/i/dy/infographics_page2.jpg) (http://upic.me/show/58089821)

(http://upic.me/i/hr/infographics_page3.jpg) (http://upic.me/show/58089822)

(http://upic.me/i/ad/infographics_page4.jpg) (http://upic.me/show/58089824)

(http://upic.me/i/c1/infographics_page5.jpg) (http://upic.me/show/58089825)

(http://upic.me/i/gr/infographics_page6.jpg) (http://upic.me/show/58089826)

(http://upic.me/i/zd/infographics_page7.jpg) (http://upic.me/show/58089829)

(http://upic.me/i/ht/infographics_page8.jpg) (http://upic.me/show/58089832)

(http://upic.me/i/of/infographics_page9.jpg) (http://upic.me/show/58089834)

(http://upic.me/i/o6/infographics_page10.jpg) (http://upic.me/show/58089838)

(http://upic.me/i/2x/infographics_page11.jpg) (http://upic.me/show/58089839)

(http://upic.me/i/8n/infographics_page12.jpg) (http://upic.me/show/58089841)

(http://upic.me/i/8b/infographics_page13.jpg) (http://upic.me/show/58089843)

(http://upic.me/i/e7/infographics_page14.jpg) (http://upic.me/show/58089844)

(http://upic.me/i/qh/infographics_page15.jpg) (http://upic.me/show/58089846)

(http://upic.me/i/ri/infographics_page16.jpg) (http://upic.me/show/58089847)

(http://upic.me/i/5p/infographics_page17.jpg) (http://upic.me/show/58089848)

(http://upic.me/i/eu/infographics_page18.jpg) (http://upic.me/show/58089850)

(http://upic.me/i/x1/infographics_page19.jpg) (http://upic.me/show/58089851)

(http://upic.me/i/uj/infographics_page20.jpg) (http://upic.me/show/58089853)

(http://upic.me/i/80/infographics_page21.jpg) (http://upic.me/show/58089857)

(http://upic.me/i/pj/infographics_page23.jpg) (http://upic.me/show/58089860)

(http://upic.me/i/u1/infographics_page24.jpg) (http://upic.me/show/58089863)

(http://upic.me/i/ra/infographics_page25.jpg) (http://upic.me/show/58089866)

(http://upic.me/i/1g/infographics_page26.jpg) (http://upic.me/show/58089868)

(http://upic.me/i/ad/infographics_page27.jpg) (http://upic.me/show/58089871)

(http://upic.me/i/q7/infographics_page28.jpg) (http://upic.me/show/58089872)

(http://upic.me/i/y3/infographics_page29.jpg) (http://upic.me/show/58089873)

(http://upic.me/i/ru/infographics_page30.jpg) (http://upic.me/show/58089874)

(http://upic.me/i/uy/infographics_page31.jpg) (http://upic.me/show/58089880)

(http://upic.me/i/py/infographics_page32.jpg) (http://upic.me/show/58089881)

(http://upic.me/i/6p/infographics_page33.jpg) (http://upic.me/show/58089882)

(http://upic.me/i/xs/infographics_page34.jpg) (http://upic.me/show/58089884)

(http://upic.me/i/na/infographics_page35.jpg) (http://upic.me/show/58089885)

(http://upic.me/i/eb/infographics_page36.jpg) (http://upic.me/show/58089886)

(http://upic.me/i/uz/infographics_page37.jpg) (http://upic.me/show/58089887)

(http://upic.me/i/xq/infographics_page38.jpg) (http://upic.me/show/58089890)

(http://upic.me/i/wu/infographics_page39.jpg) (http://upic.me/show/58089892)

(http://upic.me/i/6a/infographics_page40.jpg) (http://upic.me/show/58089894)

(http://upic.me/i/k9/infographics_page41.jpg) (http://upic.me/show/58089895)

(http://upic.me/i/je/infographics_page42.jpg) (http://upic.me/show/58089901)

(http://upic.me/i/h3/infographics_page43.jpg) (http://upic.me/show/58089903)

(http://upic.me/i/tx/infographics_page44.jpg) (http://upic.me/show/58089904)

(http://upic.me/i/12/infographics_page45.jpg) (http://upic.me/show/58089905)

(http://upic.me/i/ue/infographics_page46.jpg) (http://upic.me/show/58089906)

(http://upic.me/i/g1/infographics_page47.jpg) (http://upic.me/show/58089907)

(http://upic.me/i/cr/infographics_page48.jpg) (http://upic.me/show/58089908)

(http://upic.me/i/0b/infographics_page49.jpg) (http://upic.me/show/58089909)

(http://upic.me/i/de/infographics_page50.jpg) (http://upic.me/show/58089912)

(http://upic.me/i/hd/infographics_page51.jpg) (http://upic.me/show/58089914)

(http://upic.me/i/ff/infographics_page52.jpg) (http://upic.me/show/58089917)

(http://upic.me/i/v7/infographics_page53.jpg) (http://upic.me/show/58089918)

(http://upic.me/i/yn/infographics_page54.jpg) (http://upic.me/show/58089923)

(http://upic.me/i/17/infographics_page55.jpg) (http://upic.me/show/58089927)

(http://upic.me/i/zy/infographics_page56.jpg) (http://upic.me/show/58089928)

(http://upic.me/i/pf/infographics_page57.jpg) (http://upic.me/show/58089929)

(http://upic.me/i/3m/infographics_page58.jpg) (http://upic.me/show/58089930)

(http://upic.me/i/sr/infographics_page59.jpg) (http://upic.me/show/58089931)

(http://upic.me/i/t7/infographics_page60.jpg) (http://upic.me/show/58089932)

(http://upic.me/i/20/infographics_page61.jpg) (http://upic.me/show/58089933)

(http://upic.me/i/hv/infographics_page62.jpg) (http://upic.me/show/58089934)

(http://upic.me/i/fo/infographics_page63.jpg) (http://upic.me/show/58089935)

(http://upic.me/i/t6/infographics_page64.jpg) (http://upic.me/show/58089936)

(http://upic.me/i/cs/infographics_page65.jpg) (http://upic.me/show/58089937)

(http://upic.me/i/98/infographics_page66.jpg) (http://upic.me/show/58089938)

(http://upic.me/i/gl/infographics_page67.jpg) (http://upic.me/show/58089940)

(http://upic.me/i/a9/infographics_page68.jpg) (http://upic.me/show/58089941)

(http://upic.me/i/lx/infographics_page69.jpg) (http://upic.me/show/58089942)

(http://upic.me/i/zn/infographics_page70.jpg) (http://upic.me/show/58089943)

(http://upic.me/i/o6/infographics_page71.jpg) (http://upic.me/show/58089944)

(http://upic.me/i/cl/infographics_page72.jpg) (http://upic.me/show/58089945)

(http://upic.me/i/my/infographics_page73.jpg) (http://upic.me/show/58089947)

(http://upic.me/i/pb/infographics_page74.jpg) (http://upic.me/show/58089954)

(http://upic.me/i/53/infographics_page75.jpg) (http://upic.me/show/58089956)

(http://upic.me/i/i3/infographics_page76.jpg) (http://upic.me/show/58089957)

(http://upic.me/i/7w/infographics_page77.jpg) (http://upic.me/show/58089959)

(http://upic.me/i/fd/infographics_page78.jpg) (http://upic.me/show/58089961)

(http://upic.me/i/gw/infographics_page79.jpg) (http://upic.me/show/58089962)

(http://upic.me/i/eb/infographics_page80.jpg) (http://upic.me/show/58089965)

(http://upic.me/i/16/infographics_page81.jpg) (http://upic.me/show/58089966)

(http://upic.me/i/a2/infographics_page82.jpg) (http://upic.me/show/58089967)

(http://upic.me/i/vz/infographics_page83.jpg) (http://upic.me/show/58089968)

(http://upic.me/i/v8/infographics_page84.jpg) (http://upic.me/show/58089970)

(http://upic.me/i/tz/infographics_page85.jpg) (http://upic.me/show/58089971)

(http://upic.me/i/ru/infographics_page86.jpg) (http://upic.me/show/58089972)

(http://upic.me/i/30/infographics_page87.jpg) (http://upic.me/show/58089974)

(http://upic.me/i/vm/infographics_page88.jpg) (http://upic.me/show/58089975)

(http://upic.me/i/yp/infographics_page89.jpg) (http://upic.me/show/58089977)

(http://upic.me/i/ke/infographics_page90.jpg) (http://upic.me/show/58089978)

(http://upic.me/i/be/infographics_page91.jpg) (http://upic.me/show/58089979)

(http://upic.me/i/pc/infographics_page92.jpg) (http://upic.me/show/58089980)

(http://upic.me/i/px/infographics_page93.jpg) (http://upic.me/show/58089981)

(http://upic.me/i/9p/infographics_page94.jpg) (http://upic.me/show/58089982)

(http://upic.me/i/j6/infographics_page95.jpg) (http://upic.me/show/58089983)

(http://upic.me/i/u6/infographics_page96.jpg) (http://upic.me/show/58089985)

(http://upic.me/i/dy/infographics_page97.jpg) (http://upic.me/show/58089988)

(http://upic.me/i/h9/infographics_page98.jpg) (http://upic.me/show/58089991)

(http://upic.me/i/0f/infographics_page99.jpg) (http://upic.me/show/58089993)

(http://upic.me/i/xe/infographics_page100.jpg) (http://upic.me/show/58089994)

(http://upic.me/i/01/infographics_page101.jpg) (http://upic.me/show/58089995)

(http://upic.me/i/go/infographics_page102.jpg) (http://upic.me/show/58089996)

(http://upic.me/i/gh/infographics_page103.jpg) (http://upic.me/show/58089997)

(http://upic.me/i/jt/infographics_page104.jpg) (http://upic.me/show/58089998)