เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ สิงหาคม 25, 2015, 01:53:00 PMหัวข้อ: ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ สิงหาคม 25, 2015, 01:53:00 PM
ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.5
วันที่ 25 สิงหาคม 2558

(http://upic.me/i/gl/dscn263300.jpg) (http://upic.me/show/56557806)
นายวิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร รรท.มทร.ล้านนา เชียงราย   พล.ต.ต. พล วิทยานนท์ ผบก.ศพฐ.๕ 

(http://upic.me/i/7t/dscn263400.jpg) (http://upic.me/show/56557807)

(http://upic.me/i/n1/dscn263500.jpg) (http://upic.me/show/56557808)

(http://upic.me/i/de/dscn263600.jpg) (http://upic.me/show/56557809)

(http://upic.me/i/lr/dscn263700.jpg) (http://upic.me/show/56557810)


(http://upic.me/i/rw/dscn2640.jpg) (http://upic.me/show/56557742)

(http://upic.me/i/rw/dscn2642.jpg) (http://upic.me/show/56557743)

(http://upic.me/i/rs/dscn2644.jpg) (http://upic.me/show/56557744)

(http://upic.me/i/2i/dscn2645.jpg) (http://upic.me/show/56557745)

(http://upic.me/i/zr/dscn2648.jpg) (http://upic.me/show/56557746)

(http://upic.me/i/ey/dscn2649.jpg) (http://upic.me/show/56557747)

(http://upic.me/i/xt/dscn2651.jpg) (http://upic.me/show/56557748)

(http://upic.me/i/y3/dscn2654.jpg) (http://upic.me/show/56557749)


หัวข้อ: Re: ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ สิงหาคม 25, 2015, 01:54:00 PM
(http://upic.me/i/sw/dscf8659.jpg) (http://upic.me/show/56557816)

(http://upic.me/i/6h/dscf8660.jpg) (http://upic.me/show/56557817)

(http://upic.me/i/0r/dscf8661.jpg) (http://upic.me/show/56557818)

(http://upic.me/i/qm/dscf8662.jpg) (http://upic.me/show/56557819)

(http://upic.me/i/qm/dscf8663.jpg) (http://upic.me/show/56557820)

(http://upic.me/i/ec/dscf8664.jpg) (http://upic.me/show/56557821)

(http://upic.me/i/yh/dscf8665.jpg) (http://upic.me/show/56557822)

(http://upic.me/i/yh/dscf8666.jpg) (http://upic.me/show/56557823)

(http://upic.me/i/sk/dscf8668.jpg) (http://upic.me/show/56557825)

(http://upic.me/i/wf/dscf8669.jpg) (http://upic.me/show/56557826)


หัวข้อ: Re: ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ สิงหาคม 25, 2015, 01:55:15 PM
(http://upic.me/i/i1/dscf8671.jpg) (http://upic.me/show/56557827)

(http://upic.me/i/1b/dscf8672.jpg) (http://upic.me/show/56557828)

(http://upic.me/i/1b/dscn2556.jpg) (http://upic.me/show/56557829)

(http://upic.me/i/ro/dscn2557.jpg) (http://upic.me/show/56557830)

(http://upic.me/i/97/dscn2558.jpg) (http://upic.me/show/56557831)

(http://upic.me/i/zj/dscn2559.jpg) (http://upic.me/show/56557832)

(http://upic.me/i/6h/dscn2560.jpg) (http://upic.me/show/56557833)

(http://upic.me/i/y0/dscn2561.jpg) (http://upic.me/show/56557834)

(http://upic.me/i/pw/dscn2562.jpg) (http://upic.me/show/56557835)

(http://upic.me/i/nm/dscn2563.jpg) (http://upic.me/show/56557836)

(http://upic.me/i/jx/dscn2564.jpg) (http://upic.me/show/56557837)

(http://upic.me/i/5m/dscn2565.jpg) (http://upic.me/show/56557838)

(http://upic.me/i/bg/dscn2566.jpg) (http://upic.me/show/56557839)

(http://upic.me/i/vz/dscn2568.jpg) (http://upic.me/show/56557840)

(http://upic.me/i/ph/dscn2569.jpg) (http://upic.me/show/56557841)

(http://upic.me/i/0k/dscn2570.jpg) (http://upic.me/show/56557842)

(http://upic.me/i/tp/dscn2572.jpg) (http://upic.me/show/56557843)

(http://upic.me/i/uh/dscn2573.jpg) (http://upic.me/show/56557844)

(http://upic.me/i/jk/dscn2575.jpg) (http://upic.me/show/56557845)

(http://upic.me/i/yz/dscn2576.jpg) (http://upic.me/show/56557846)

(http://upic.me/i/cb/dscn2578.jpg) (http://upic.me/show/56557847)

(http://upic.me/i/1a/dscn2579.jpg) (http://upic.me/show/56557848)


หัวข้อ: Re: ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ สิงหาคม 25, 2015, 01:57:21 PM
(http://upic.me/i/zb/dscn2580.jpg) (http://upic.me/show/56557856)

(http://upic.me/i/fx/dscn2581.jpg) (http://upic.me/show/56557857)

(http://upic.me/i/x1/dscn2582.jpg) (http://upic.me/show/56557858)

(http://upic.me/i/x1/dscn2583.jpg) (http://upic.me/show/56557860)

(http://upic.me/i/nb/dscn2584.jpg) (http://upic.me/show/56557861)

(http://upic.me/i/jf/dscn2585.jpg) (http://upic.me/show/56557862)

(http://upic.me/i/dr/dscn2586.jpg) (http://upic.me/show/56557863)

(http://upic.me/i/sf/dscn2587.jpg) (http://upic.me/show/56557864)

(http://upic.me/i/1c/dscn2589.jpg) (http://upic.me/show/56557865)

(http://upic.me/i/35/dscn2590.jpg) (http://upic.me/show/56557867)

(http://upic.me/i/tt/dscn2591.jpg) (http://upic.me/show/56557868)

(http://upic.me/i/tz/dscn2595.jpg) (http://upic.me/show/56557869)

(http://upic.me/i/8s/dscn2596.jpg) (http://upic.me/show/56557870)

(http://upic.me/i/ju/dscn2597.jpg) (http://upic.me/show/56557871)

(http://upic.me/i/9d/dscn2602.jpg) (http://upic.me/show/56557872)

(http://upic.me/i/d4/dscn2603.jpg) (http://upic.me/show/56557874)

(http://upic.me/i/q9/dscn2604.jpg) (http://upic.me/show/56557875)

(http://upic.me/i/pf/dscn2605.jpg) (http://upic.me/show/56557876)

(http://upic.me/i/vf/dscn2606.jpg) (http://upic.me/show/56557877)หัวข้อ: Re: ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ สิงหาคม 25, 2015, 01:59:12 PM
(http://upic.me/i/cl/dscn2607.jpg) (http://upic.me/show/56557879)

(http://upic.me/i/ui/dscn2608.jpg) (http://upic.me/show/56557880)

(http://upic.me/i/lk/dscn2609.jpg) (http://upic.me/show/56557881)

(http://upic.me/i/ke/dscn2611.jpg) (http://upic.me/show/56557883)

(http://upic.me/i/a8/dscn2612.jpg) (http://upic.me/show/56557884)

(http://upic.me/i/i4/dscn2613.jpg) (http://upic.me/show/56557885)

(http://upic.me/i/t4/dscn2614.jpg) (http://upic.me/show/56557886)

(http://upic.me/i/qg/dscn2616.jpg) (http://upic.me/show/56557887)

(http://upic.me/i/qg/dscn2617.jpg) (http://upic.me/show/56557888)

(http://upic.me/i/v6/dscn2618.jpg) (http://upic.me/show/56557889)

(http://upic.me/i/4p/dscn2620.jpg) (http://upic.me/show/56557890)

(http://upic.me/i/qk/0dscn2621.jpg) (http://upic.me/show/56557892)

(http://upic.me/i/67/dscn2622.jpg) (http://upic.me/show/56557893)

(http://upic.me/i/w2/dscn2623.jpg) (http://upic.me/show/56557894)

(http://upic.me/i/e2/dscn2624.jpg) (http://upic.me/show/56557895)

(http://upic.me/i/4e/dscn2625.jpg) (http://upic.me/show/56557896)

(http://upic.me/i/kb/dscn2626.jpg) (http://upic.me/show/56557897)

(http://upic.me/i/kr/dscn2627.jpg) (http://upic.me/show/56557898)

(http://upic.me/i/c9/dscn2628.jpg) (http://upic.me/show/56557900)

(http://upic.me/i/5t/dscn2629.jpg) (http://upic.me/show/56557901)

(http://upic.me/i/b6/dscn2632000.jpg) (http://upic.me/show/56557945)