เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ เมษายน 03, 2015, 11:31:31 AMหัวข้อ: พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526+ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 03, 2015, 11:31:31 AM
(http://upic.me/i/9w/zoom_in.png) (http://upic.me/show/55127043)พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/expenses2526.pdf)

(http://upic.me/i/9w/zoom_in.png) (http://upic.me/show/55127043)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/rule_expenses2554.pdf)
หัวข้อ: Re: พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526+ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 03, 2015, 11:42:22 AM
(http://upic.me/i/by/x0001.jpg) (http://upic.me/show/55127088)
(http://upic.me/i/wk/g0002.jpg) (http://upic.me/show/55127089)
(http://upic.me/i/5u/u0003.jpg) (http://upic.me/show/55127090)
(http://upic.me/i/h2/b0004.jpg) (http://upic.me/show/55127092)
(http://upic.me/i/sk/j0005.jpg) (http://upic.me/show/55127093)
(http://upic.me/i/f9/d0006.jpg) (http://upic.me/show/55127094)
(http://upic.me/i/aq/r0007.jpg) (http://upic.me/show/55127095)
(http://upic.me/i/j1/30008.jpg) (http://upic.me/show/55127097)
(http://upic.me/i/1q/00009.jpg) (http://upic.me/show/55127099)
(http://upic.me/i/qf/60010.jpg) (http://upic.me/show/55127100)
(http://upic.me/i/ga/70011.jpg) (http://upic.me/show/55127102)
(http://upic.me/i/6n/m0012.jpg) (http://upic.me/show/55127103)
(http://upic.me/i/um/0m0013.jpg) (http://upic.me/show/55127105)
(http://upic.me/i/u8/w0014.jpg) (http://upic.me/show/55127106)
(http://upic.me/i/2l/e0015.jpg) (http://upic.me/show/55127107)
(http://upic.me/i/92/v0016.jpg) (http://upic.me/show/55127108)
(http://upic.me/i/it/00017.jpg) (http://upic.me/show/55127109)
(http://upic.me/i/gj/00018.jpg) (http://upic.me/show/55127110)
(http://upic.me/i/zw/60019.jpg) (http://upic.me/show/55127111)
(http://upic.me/i/e9/q0020.jpg) (http://upic.me/show/55127112)


หัวข้อ: Re: พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526+ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 03, 2015, 11:43:43 AM
(http://upic.me/i/ig/c0001.jpg) (http://upic.me/show/55127114)
(http://upic.me/i/4m/40002.jpg) (http://upic.me/show/55127115)
(http://upic.me/i/qy/00003.jpg) (http://upic.me/show/55127116)
(http://upic.me/i/dh/j0004.jpg) (http://upic.me/show/55127117)
(http://upic.me/i/t0/w0005.jpg) (http://upic.me/show/55127118)
(http://upic.me/i/fk/40006.jpg) (http://upic.me/show/55127119)
(http://upic.me/i/lt/h0007.jpg) (http://upic.me/show/55127120)
(http://upic.me/i/ds/q0008.jpg) (http://upic.me/show/55127121)
(http://upic.me/i/ds/e0009.jpg) (http://upic.me/show/55127122)
(http://upic.me/i/vh/s0010.jpg) (http://upic.me/show/55127123)
(http://upic.me/i/gl/y0011.jpg) (http://upic.me/show/55127124)
(http://upic.me/i/rb/s0012.jpg) (http://upic.me/show/55127125)
(http://upic.me/i/bp/40013.jpg) (http://upic.me/show/55127126)
(http://upic.me/i/ag/q0014.jpg) (http://upic.me/show/55127127)
(http://upic.me/i/98/40015.jpg) (http://upic.me/show/55127128)