เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ มกราคม 20, 2015, 03:09:31 PMหัวข้อ: การใช้คำย่อในราชการตำรวจ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มกราคม 20, 2015, 03:09:31 PM
การใช้คำย่อในราชการตำรวจ

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บทที่ 8 การใช้คำย่อในราชการตำรวจ

(http://upic.me/i/jx/d0001.jpg) (http://upic.me/show/54327929)

(http://upic.me/i/t2/k0002.jpg) (http://upic.me/show/54327931)

(http://upic.me/i/jx/b0003.jpg) (http://upic.me/show/54327932)

(http://upic.me/i/j6/l0004.jpg) (http://upic.me/show/54327933)

(http://upic.me/i/zn/i0005.jpg) (http://upic.me/show/54327934)

(http://upic.me/i/p0/20006.jpg) (http://upic.me/show/54327935)

(http://upic.me/i/xv/70007.jpg) (http://upic.me/show/54327936)

(http://upic.me/i/lk/j0008.jpg) (http://upic.me/show/54327937)

(http://upic.me/i/dl/40009.jpg) (http://upic.me/show/54327938)

(http://upic.me/i/dt/50010.jpg) (http://upic.me/show/54327939)

(http://upic.me/i/r4/j0011.jpg) (http://upic.me/show/54327940)

(http://upic.me/i/kc/20012.jpg) (http://upic.me/show/54327941)

(http://upic.me/i/r1/b0013.jpg) (http://upic.me/show/54327942)

(http://upic.me/i/e9/b0014.jpg) (http://upic.me/show/54327943)

(http://upic.me/i/8p/f0015.jpg) (http://upic.me/show/54327944)

(http://upic.me/i/5z/y0016.jpg) (http://upic.me/show/54327945)

(http://upic.me/i/9w/n0017.jpg) (http://upic.me/show/54327946)

(http://upic.me/i/8p/i0018.jpg) (http://upic.me/show/54327947)

(http://upic.me/i/9m/j0019.jpg) (http://upic.me/show/54327948)

(http://upic.me/i/gn/20020.jpg) (http://upic.me/show/54327949)

(http://upic.me/i/6v/m0021.jpg) (http://upic.me/show/54327950)


หัวข้อ: ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณฯ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 20, 2021, 11:26:53 AM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOYXJ.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOSO9.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQONxf.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQO4zb.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOB6a.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOhWq.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOkKz.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQO3A8.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQO9eR.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOt30.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOwOu.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQO1aZ.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOZzI.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOcxP.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOgnt.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQORWe.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOxKl.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOUev.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOEbN.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQOOaV.jpg)


หัวข้อ: ระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 8)พ.ศ. 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 20, 2021, 11:42:18 AM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQbAqZ.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQbDBu.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQbP8I.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQb27P.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/20/AQbCgt.jpg)