เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ มกราคม 20, 2015, 10:38:28 AMหัวข้อ: งานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มกราคม 20, 2015, 10:38:28 AM
ข้าราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ประจำปี 2558  
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เกาะคา อ.เกาะคา จว.ลำปาง
วันที่ 18  มกราคม 2558

(http://upic.me/i/qw/img_2335.jpg) (http://upic.me/show/54324454)

(http://upic.me/i/dt/0img_2313.jpg) (http://upic.me/show/54324458)

(http://upic.me/i/5d/img_2314.jpg) (http://upic.me/show/54324459)

(http://upic.me/i/jr/0img_2315.jpg) (http://upic.me/show/54324460)

(http://upic.me/i/uq/img_2316.jpg) (http://upic.me/show/54324461)

(http://upic.me/i/re/0img_2317.jpg) (http://upic.me/show/54324462)

(http://upic.me/i/v9/0img_2318.jpg) (http://upic.me/show/54324463)

(http://upic.me/i/de/img_2319.jpg) (http://upic.me/show/54324464)

(http://upic.me/i/u2/img_2320.jpg) (http://upic.me/show/54324465)

(http://upic.me/i/ag/img_2321.jpg) (http://upic.me/show/54324466)

(http://upic.me/i/ob/img_2324.jpg) (http://upic.me/show/54324467)

(http://upic.me/i/it/img_2325.jpg) (http://upic.me/show/54324468)

(http://upic.me/i/u8/img_2326.jpg) (http://upic.me/show/54324469)

(http://upic.me/i/w9/img_2328.jpg) (http://upic.me/show/54324471)

(http://upic.me/i/dc/0img_2329.jpg) (http://upic.me/show/54324472)

(http://upic.me/i/1v/img_2331.jpg) (http://upic.me/show/54324473)

(http://upic.me/i/mm/img_2333.jpg) (http://upic.me/show/54324475)

(http://upic.me/i/4l/img_2336.jpg) (http://upic.me/show/54324477)

(http://upic.me/i/ln/img_2340.jpg) (http://upic.me/show/54324479)

(http://upic.me/i/z8/img_233100.jpg) (http://upic.me/show/54324722)


หัวข้อ: Re: งานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มกราคม 20, 2015, 01:57:36 PM
http://www.youtube.com/watch?v=6Fcf0DODAgI

อ้างถึง
https://www.youtube.com/watch?v=6Fcf0DODAgI

เผยแพร่เมื่อ 18 ม.ค. 2015

หน่วยงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปา­ง ร่วมกัน จัดงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ที่มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตั้งประดิษฐาน ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลัย เครื่องสังเวยบวงสรวง และอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นเครื่องราชสักการะต่อ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2558 และวันย้อนรำลึกการกระทำยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อส­ถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพมหากษัตริย์ไท­ย และเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภา­พของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ ให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปาง ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการ ต่อชาติและปวงชนไทยอย่างหาที่สุดมิได้นับแ­ต่ครั้งในอดีต ด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กับ พระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนมีชัยชนะเป็นที่เรื่องลือระบือไกลไปทั่ว­ทุกสารทิศ อีกทั้งได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุข ตราบจนถึงปัจจุบัน โดยการประกอบพิธี ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชปร­ะเพณี ประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องสังเวยบวงสรวงตา­มพิธีพราหมณ์ เพื่อสักการะดวงทิพย์วิญญาณ พร้อมได้จัดการแสดงต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เฉพาะอย่างยิ่งได้จัดเวทีการประลองไก่ชน..­...........................