เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ ตุลาคม 09, 2014, 08:53:06 AMหัวข้อ: การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 09, 2014, 08:53:06 AM
การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57
บทที่ 13
การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน
(http://upic.me/i/s3/20001.jpg) (http://upic.me/show/53043256)

(http://upic.me/i/e2/y0002.jpg) (http://upic.me/show/53043258)

ดาวน์โหลด (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/rule5713.pdf)หัวข้อ: Re: การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 09, 2014, 09:34:59 AM

ค่าตอบแทนพยานที่มาให้การในคดีอาญา  ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547
ระเบียบนี้ออกเมื่อ 29 ก.ย.2547 โดยอาศัยอำนาจตาม ม.5,15,16,17,19 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546

                1.ค่าตอบแทนแก่พยานที่มาให้ข้อเท็จจริง หรือเบิกความในคดีอาญา

-พยานที่มาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้สืบสวน,ผู้สอบสวน(เฉพาะพยานที่ระบุไว้ในสำนวนการสอบสวน)
-พยานที่มาให้ข้อเท็จจริงต่อผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
-พยานที่มาเบิกความต่อศาล
-พยานในเขตจังหวัด ครั้งละ 200 บาท นอกเขตจังหวัดครั้งละ 500 บาท
-ผู้เบิกคือ หน.ส่วนราชการ(ผู้สืบสวน,ผู้สอบสวน,ผู้ฟ้องคดีฯ,ศาล)
-ความผิดต่อส่วนตัวให้อยู่ในดุลยพินิจของศาล

            2.ค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน สามีฯหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพยาน


-เป็นความเสียหายแก่บุคคลเพราะมีการกระทำผิดอาญาโดยเจตนา อันเนื่องจากพยานจะมา หรือได้มาเป็นพยาน(ยกเว้นกรณีไม่ให้ความยินยอมในการรับความคุ้มครอง)
-ยื่นขอรับค่าตอบแทนตามแบบ ณ สำนักงานคุ้มครองพยาน (ผู้มีสิทธิมอบอำนาจก็ได้)คณะกรรมการฯเป็นผู้วินิจฉัย
-ความเสียหายต่อชีวิต-ค่าตอบแทน3หมื่น-1แสนบาท,ค่าจัดการศพ 2 หมื่นบาทฯ
-ความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ-รักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกิน 3 หมื่น,ค่าฟื้นฟูฯตามจ่ายจริงไม่เกิน 5 หมื่นบาท ฯลฯ

                   3.ค่าใช้จ่าย ตามมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน

-ผู้ขอเบิก คือผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา,ผู้สอบสวน,ผู้ฟ้องคดีอาญา, ศาล,สำนักงานคุ้มรองพยาน ที่จัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครอง โดย หน.ส่วนราชการของหน่วยงานที่ขอเบิกใช้ดุลยพินิจในการสั่งจ่าย
  3.1) พยาน สามีฯ-ค่าที่พักตามจ่ายจริงไม่เกิน 800บาท/วัน-ค่าอาหารเครื่องดื่มอัตราคนละ 200บาท/วัน-ค่าเลี้ยงชีพอัตราคนละ 200 บาท/วัน
  3.2) เจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองความปลอดภัย-ค่าที่พักเท่าจ่ายจริงไม่เกิน 800 บาท-ค่าดำเนินการไม่ต่ำกว่า 12 ชม.หมาจ่าย คนละ 200 บาท/วัน และค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดเท่าจ่ายจริง

                4.การคุ้มครองความปลอดภัยให้ดำเนินการดังนี้

1.จัด จนท.ตำรวจไปให้ความปลอดภัย
2.การจัดให้พยานอยู่ในที่ปลอดภัย
3.การปกปิดมิให้มีการเปิดเผยถึงการคุ้มครองพยาน รวมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่น
ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมของพยานหรือบุคคลอื่นตาม ม.7 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานฯเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ (ร้องขอด้วยวาจาผู้รับคำร้องทำเป็นหนังสือให้ผู้ร้องขอลงชื่อ)

แนวทาง

1.คดีอาญาที่พยานน่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย-คดีมีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุก 5 ปีขึ้นไป -คดีมีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุก 3 ปีขึ้นไปและผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีอิทธิพลคดีกับคดี15ประเภท(สถานบริการ,บ่อน,ฮั้วประมูล,ลอบนำคนเข้าออกประเทศ,ลวงคนงานไปต่างประเทศ,ทวงหนี้ด้วยการข่มขู่,ค้าอาวุธ,มือปืนรับจ้าง,ยาเสพติด,ต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว,บังคับค้าประเวณี,ค้าเด็ก,คิวรถรับจ้าง)-คดีที่ ผบช.เห็นสมควร