เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 => ข้อความที่เริ่มโดย: admin_01 ที่ กรกฎาคม 24, 2014, 10:20:10 AMหัวข้อ: องค์ใดพระสัมพุทธ (Homage to the Buddha)
เริ่มหัวข้อโดย: admin_01 ที่ กรกฎาคม 24, 2014, 10:20:10 AM
"องค์ใดพระสัมพุทธ" (Homage to the Buddha)
บทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สม­เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน: ธนพร แวกประยูร
เอกสารอ้างอิง : หนังสือคุณานุคุณไตรภาค และโคลงโลกนิติ

ภาพประกอบ : จิตรกรรมฝาผนังรูปพระภิกษุบูชาพ­ระพุทธเจ้า อาณาจักรพุกาม ประเทศพม่า
วีดีโอ "องค์ใดพระสัมพุทธ" เป็นผลงานของช่องบัวลอย
Official Video: http://youtu.be/zP_7kdBeCMU
http://www.youtube.com/watch?v=zP_7kdBeCMU

      
องค์ใดพระสัมพุทธ     สุวิสุทธสันดาน
        ตัดมูลเกลศมาร        บ มิหม่นมิหมองมัว
        หนึ่งในพระทัยท่าน     ก็เบิกบานคือดอกบัว
        ราคี บ พันพัว           สุวคนธกำจร
        องค์ใดประกอบด้วย    พระกรุณาดังสาคร
        โปรดหมู่ประชากร      มละโอฆกันดาร
        ชี้ทางบรรเทาทุกข์     และชี้สุขเกษมสานต์
        ชี้ทางพระนฤพาน       อันพ้นโศกวิโยคภัย
        พร้อมเบญจพิธจัก-     ษุจรัสวิมลใส
        เห็นเหตุที่ใกล้ไกล     ก็เจนจบประจักษ์จริง
        กำจัดน้ำใจหยาบ        สันดานบาปแห่งชายหญิง
        สัตว์โลกได้พึ่งพิง        มละบาปบำเพ็ญบุญ
        ข้าขอประณตน้อม      ศิรเกล้าบังคมคุณ
        สัมพุทธการุญ-          ญภาพนั้นนิรันดร