เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ กันยายน 27, 2013, 02:02:47 PMหัวข้อ: การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กันยายน 27, 2013, 02:02:47 PM
การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง, การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


(http://upic.me/i/9e/act2547.jpg) (http://upic.me/show/47275669)

(http://upic.me/i/e8/unterrible.jpg) (http://upic.me/show/47275671)

(http://upic.me/i/o4/unterrible1.jpg) (http://upic.me/show/47275668)


พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
หัวข้อ: โทษทางวินัย : การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กันยายน 27, 2013, 02:26:14 PM

โทษทางวินัย : การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(http://upic.me/i/jl/punishment.jpg) (http://upic.me/show/47275943)


ม.82(1)-(5)  กรณี การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ม.82(6)-(7)  กรณี การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

หัวข้อ: แนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กันยายน 27, 2013, 02:48:39 PM
แนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

(http://upic.me/i/tv/punishment1.jpg) (http://upic.me/show/47276393)

(http://upic.me/i/z1/punishment2.jpg) (http://upic.me/show/47276395)

(http://upic.me/i/4s/punishment3.jpg) (http://upic.me/show/47276397)

(http://upic.me/i/6y/punishment4.jpg) (http://upic.me/show/47276398)

(http://upic.me/i/v5/punishment5.jpg) (http://upic.me/show/47276399)

(http://upic.me/i/6r/punishment6.jpg) (http://upic.me/show/47276400)

(http://upic.me/i/cu/punishment7.jpg) (http://upic.me/show/47276401)

(http://upic.me/i/l8/punishment8.jpg) (http://upic.me/show/47276406)

(http://upic.me/i/92/punishment9.jpg) (http://upic.me/show/47276416)

(http://upic.me/i/ie/punishment10.jpg) (http://upic.me/show/47276418)
(http://upic.me/i/x9/f0012.jpg) (http://upic.me/show/62603008)

(http://upic.me/i/x9/90013.jpg) (http://upic.me/show/62603009)

(http://upic.me/i/x9/30014.jpg) (http://upic.me/show/62603010)
(http://upic.me/i/30/0f0015.jpg) (http://upic.me/show/62603011)

(http://upic.me/i/ex/a0016.jpg) (http://upic.me/show/62603012)

(http://upic.me/i/54/s0017.jpg) (http://upic.me/show/62603013)

(http://upic.me/i/dh/60018.jpg) (http://upic.me/show/62603014)

(http://upic.me/i/dh/p0019.jpg) (http://upic.me/show/62603015)

(http://upic.me/i/3c/50020.jpg) (http://upic.me/show/62603016)

(http://upic.me/i/3c/v0021.jpg) (http://upic.me/show/62603017)

(http://upic.me/i/a7/40022.jpg) (http://upic.me/show/62603018)

(http://upic.me/i/a7/g0023.jpg) (http://upic.me/show/62603019)

(http://upic.me/i/qh/70024.jpg) (http://upic.me/show/62603020)

(http://upic.me/i/12/20025.jpg) (http://upic.me/show/62603021)


หัวข้อ: คำสั่ง ตร.ที่ 436/2548 ลง 20 มิ.ย. 2548 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยฯ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 25, 2013, 09:25:34 AM
คำสั่ง ตร.ที่ 436/2548 ลง 20  มิ.ย. 2548

เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ
และกำหนดแนวทางปฏิบัติ

(http://upic.me/i/mw/4362548.jpg) (http://upic.me/show/47791017)

(http://upic.me/i/qt/4362548a.jpg) (http://upic.me/show/47791025)

(http://upic.me/i/zk/4362548b.jpg) (http://upic.me/show/47791027)

(http://upic.me/i/jy/43625484c.jpg) (http://upic.me/show/47791031)

(http://upic.me/i/2q/43625485d.jpg) (http://upic.me/show/47791038)

(http://upic.me/i/qm/43625486e.jpg) (http://upic.me/show/47791041)


ดาวน์โหลด

 คำสั่ง ตร.ที่ 436/2548 ลง 20  มิ.ย. 2548 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ
และกำหนดแนวทางปฏิบัติ (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/436_2548.pdf)หัวข้อ: แบบบันทึกว่ากล่าวตักเตือน
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ ตุลาคม 30, 2013, 03:47:28 PM
แบบบันทึกว่ากล่าวตักเตือน

(บันทึกว่ากล่าวตักเตือน กรณีกระทำผิดวินัยภายหลัง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับ)


(http://upic.me/i/gl/prepunishment.jpg) (http://upic.me/show/47887933)

..................................................................................

(http://upic.me/i/3x/nonviolant.jpg) (http://upic.me/show/47922056)

***การว่ากล่าวตักเตือน  เป็นกรณีกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงคือ ได้รับโทษภาคทัณฑ์แล้วมีเหตุอันควรงดโทษ โดยให้ว่ากล่าวตักเตือน หรือทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ ตามนัย ม.89 วรรค 3 ของ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
หัวข้อ: กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2556
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 01, 2013, 12:28:20 PM


กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2556

ดาวน์โหลด

กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2556 (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/rulepolinvest2556.pdf)

หัวข้อ: กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 05, 2013, 02:52:20 PM
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547

(http://upic.me/i/v3/fault2547.jpg) (http://upic.me/show/47994589)

(http://upic.me/i/77/fault12547.jpg) (http://upic.me/show/47994590)


ดาวน์โหลด  1.  หรือ

               2.  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547 (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/faultexplicit2547.pdf)

*************************


กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 87 วรรคสาม

ที่บัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ว่าจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้


(http://upic.me/i/bm/actthpol2547.jpg) (http://upic.me/show/47994931)

(http://upic.me/i/gr/actpol12547.jpg) (http://upic.me/show/47994935)


หัวข้อ: การดำเนินการทางวินัย : กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2556
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2014, 09:43:16 AM
ผังสรุปขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
ตาม กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2556

(http://upic.me/i/o3/vinai0001a.jpg) (http://upic.me/show/49452230)

ภาพที่มา : กองวินัย


หัวข้อ: การดำเนินการทางวินัย การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2014, 09:53:20 AM
ผังสรุปขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(http://upic.me/i/of/vinai10001a.jpg) (http://upic.me/show/49452325)

(http://upic.me/i/cm/vinai3a.jpg) (http://upic.me/show/49452335)


หัวข้อ: แนวการลงโทษการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2020, 02:27:32 PM
(http://upic.me/i/06/80026.jpg) (http://upic.me/show/62603022)
(http://upic.me/i/06/c0027.jpg) (http://upic.me/show/62603023)
(http://upic.me/i/06/80028.jpg) (http://upic.me/show/62603024)
(http://upic.me/i/06/50029.jpg) (http://upic.me/show/62603025)
(http://upic.me/i/qe/l0030.jpg) (http://upic.me/show/62603026)
(http://upic.me/i/mb/y0031.jpg) (http://upic.me/show/62603027)
(http://upic.me/i/cv/20032.jpg) (http://upic.me/show/62603028)
(http://upic.me/i/lc/0h0033.jpg) (http://upic.me/show/62603029)
(http://upic.me/i/nr/30034.jpg) (http://upic.me/show/62603030)
(http://upic.me/i/u2/x0035.jpg) (http://upic.me/show/62603031)
(http://upic.me/i/tl/u0036.jpg) (http://upic.me/show/62603032)
(http://upic.me/i/fw/10037.jpg) (http://upic.me/show/62603033)
(http://upic.me/i/c7/00038.jpg) (http://upic.me/show/62603034)
(http://upic.me/i/3z/x0039.jpg) (http://upic.me/show/62603035)
(http://upic.me/i/gs/c0040.jpg) (http://upic.me/show/62603036)
(http://upic.me/i/bc/d0041.jpg) (http://upic.me/show/62603037)
(http://upic.me/i/fd/g0042.jpg) (http://upic.me/show/62603038)
(http://upic.me/i/1i/i0043.jpg) (http://upic.me/show/62603039)
(http://upic.me/i/rk/90044.jpg) (http://upic.me/show/62603040)
(http://upic.me/i/f3/50045.jpg) (http://upic.me/show/62603041)
(http://upic.me/i/zf/w0046.jpg) (http://upic.me/show/62603042)


หัวข้อ: Re: การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2020, 11:13:36 AM
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๘  การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้าม ดังต่อไปนี้


 (๑)   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตำรวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
 (๒)   ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
 (๓)   ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย
 (๔)   ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
 (๕)   ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
 (๖)   ต้องรักษาความลับของทางราชการ
 (๗)   ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
 (๘)   ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย โดยห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
 (๙)   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
 (๑๐)   ต้องไม่กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ
 (๑๑)   ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
 (๑๒)   ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
 (๑๓)   ต้องไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
 (๑๔)   ต้องไม่กระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชา เป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ
 (๑๕)   ต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ หรือทำให้เสียระเบียบแบบของตำรวจ
 (๑๖)   ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์ อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
 (๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 (๑๘) กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙  การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

 (๑)   ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
 (๒)   ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันควร หรือโดยพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
 (๓)   เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 (๔)   กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (๕)   กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 (๖)   กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ  รวมทั้งการกระทำผิดตามมาตรา ๗๘ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
 (๗)   กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.


หัวข้อ: หลักเกณฑ์ว่าการกระทำผิดอย่างใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตำรวจแ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มีนาคม 16, 2020, 09:14:44 AM
หลักเกณฑ์ว่าการกระทำผิดอย่างใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙(๕)

(http://upic.me/i/17/020001.jpg) (http://upic.me/show/62618497)

(http://upic.me/i/6v/f0002.jpg) (http://upic.me/show/62618498)

(http://upic.me/i/nr/u0003.jpg) (http://upic.me/show/62618499)

(http://upic.me/i/nr/l0004.jpg) (http://upic.me/show/62618500)

(http://upic.me/i/nr/t0005.jpg) (http://upic.me/show/62618501)

(http://upic.me/i/vm/80006.jpg) (http://upic.me/show/62618502)

(http://upic.me/i/vm/u0007.jpg) (http://upic.me/show/62618503)

(http://upic.me/i/jw/o0008.jpg) (http://upic.me/show/62618504)


หัวข้อ: ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสําหรับความผิดกรณ๊เดียวกัน : คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม (ก.พ.ค.)
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มีนาคม 19, 2020, 11:23:55 AM

ลงโทษไปแล้ว จะลงโทษในกรณีเดียวกันได้อีกหรือไม่

(http://upic.me/i/dz/gavel-3575414_640.jpg) (http://upic.me/show/62620086)

ครั้งนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” มีตัวอย่างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงไปแล้ว  และต่อมาจะสั่งเพิ่มโทษเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีความผิดที่ได้กระทำอย่างเดียวกันนี้อีกได้หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดและ ก.พ.ค. จะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไร นั้น  มาลองติดตามกัน

              เรื่องนี้ผู้อุทธรณ์เดิมรับราชการอยู่ที่หน่วยงานแห่งหนึ่ง ถูกอธิบดีสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มีการรายงานการดำเนินการทางวินัยเรื่องนี้ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้กรมดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้อุทธรณ์ อธิบดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้อุทธรณ์ตามกฎหมาย  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้รายงานการสอบสวนไปยังอธิบดี ซึ่งอธิบดีเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงเสนอเรื่องต่อ อ.ก.พ. กรม เพื่อพิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กรม พิจารณาเรื่องนี้แล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อธิบดีโดยมติ อ.ก.พ. กรมดังกล่าว จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  โดยที่ไม่มีการยกเลิกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่อย่างใด  ผู้อุทธรณ์จึงได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อ ก.พ.ค.

            ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 การดำเนินการทางวินัย  และวรรคสอง บัญญัติว่า โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังต่อไปนี้ (1) ภาคทันฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก  และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน บัญญัติว่า เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษหรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคำสั่งใหม่ และในคำสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. สำหรับเรื่องนี้เมื่อผู้อุทธรณ์ได้กระทำผิดวินัย และได้รับโทษทางวินัย กล่าวคือ ถูกลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน ไปแล้ว การที่ต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการในเรื่องเดียวกันนี้อีกโดยไม่ได้ยกเลิกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้อุทธรณ์เสียก่อน จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการพิจารณาเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ เพราะถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 105 กรณีจึงเป็นการลงโทษผู้อุทธรณ์สองครั้ง ในเรื่องเดียวกัน คำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จึงวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการให้เป็นการถูกต้องต่อไป

              เรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ส่วนราชการอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการออกคำสั่งลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย  โดยเฉพาะการออกคำสั่งเพิ่มโทษดังกล่าว ซึ่งต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าข้าราชการที่จะถูกเพิ่มโทษนั้น มีกรณีที่ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดอย่างเดียวกันกับความผิดที่จะถูกเพิ่มโทษหรือไม่  ถ้ามีก็จะต้องยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมเสียก่อน มิฉะนั้นอาจจะขัดกับหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว (Double Jeopardy) ทั้งยังทำให้ต้องเสียเวลาในการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งอีกด้วยนะ..ขอบอก...

ผู้เขียน : จุฑาพิชญ์  สถิรวิสาลกิจ

ขอขอบคุณผู้เขียน
ที่มา : https://mspc.ocsc.go.th/2019/06/Repeatedpunishment


หัวข้อ: ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้ง...สําหรับความผิดที่ได้กระทําเพียงครั้งเดียว...
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มีนาคม 19, 2020, 11:37:29 AM
(http://upic.me/i/su/0y0001.jpg) (http://upic.me/show/62620087)
(http://upic.me/i/h4/j0002.jpg) (http://upic.me/show/62620088)
(http://upic.me/i/h4/d0003.jpg) (http://upic.me/show/62620089)
(http://upic.me/i/h4/k0004.jpg) (http://upic.me/show/62620090)

ที่มา : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/admincourt_journal/everyorganization/70.pdf


(http://upic.me/i/l8/c0001.jpg) (http://upic.me/show/62620091)

(http://upic.me/i/bk/d0009.jpg) (http://upic.me/show/62620092)


หัวข้อ: วินัย : รายงานการสืบสวน/รายงานการสอบสวน ไม่ใช่รายงานการปฏิบัติราชการปกติทั่วไป
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 27, 2020, 01:21:03 PM
รายงานการสืบสวน/รายงานการสอบสวน ไม่ใช่รายงานการปฏิบัติราชการปกติทั่วไป
ไม่ต้องรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น


- รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง  ต้องเสนอรายงานผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน  ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อ  32


(http://upic.me/i/jc/2020-04-27_12-44-32.jpg) (http://upic.me/show/62647819)


- รายงานการสอบสวน ต้องเสนอรายงานผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 ข้อ 32


(http://upic.me/i/jc/g0011.jpg) (http://upic.me/show/62647820)

- ไม่เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

มาตรา 78  การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้าม ดังต่อไปนี้

 (5)   ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว(http://upic.me/i/jc/unterrible.jpg) (http://upic.me/show/62647821)


หัวข้อ: กรณีศึกษาการปลอมเอกสาร
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 27, 2020, 02:30:11 PM
หลักเกณฑ์ว่าการกระทำผิดอย่างใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙(๕)

(http://upic.me/i/17/020001.jpg) (http://upic.me/show/62618497)

(http://upic.me/i/6v/f0002.jpg) (http://upic.me/show/62618498)

(http://upic.me/i/nr/u0003.jpg) (http://upic.me/show/62618499)

(http://upic.me/i/nr/l0004.jpg) (http://upic.me/show/62618500)

(http://upic.me/i/nr/t0005.jpg) (http://upic.me/show/62618501)

(http://upic.me/i/vm/80006.jpg) (http://upic.me/show/62618502)

(http://upic.me/i/vm/u0007.jpg) (http://upic.me/show/62618503)

(http://upic.me/i/jw/o0008.jpg) (http://upic.me/show/62618504)

กรณีศึกษา คดีที่ได้มีการฟ้องศาลปกครอง

(http://upic.me/i/69/u0007000.jpg) (http://upic.me/show/62647824)

(http://upic.me/i/74/60001.jpg) (http://upic.me/show/62647825)
(http://upic.me/i/74/p0002.jpg) (http://upic.me/show/62647826)
(http://upic.me/i/74/g0003.jpg) (http://upic.me/show/62647827)
(http://upic.me/i/xh/r0004.jpg) (http://upic.me/show/62647828)
(http://upic.me/i/xh/r0005.jpg) (http://upic.me/show/62647829)
(http://upic.me/i/xh/l0006.jpg) (http://upic.me/show/62647830)
(http://upic.me/i/xh/70007.jpg) (http://upic.me/show/62647831)
(http://upic.me/i/p1/20008.jpg) (http://upic.me/show/62647832)
(http://upic.me/i/nu/l0009.jpg) (http://upic.me/show/62647833)
(http://upic.me/i/p1/20010.jpg) (http://upic.me/show/62647834)
(http://upic.me/i/nu/50011.jpg) (http://upic.me/show/62647835)
(http://upic.me/i/a1/d0012.jpg) (http://upic.me/show/62647836)
(http://upic.me/i/l2/t0013.jpg) (http://upic.me/show/62647837)
(http://upic.me/i/l2/r0014.jpg) (http://upic.me/show/62647838)
(http://upic.me/i/bf/k0015.jpg) (http://upic.me/show/62647839)
(http://upic.me/i/dj/o0016.jpg) (http://upic.me/show/62647840)
(http://upic.me/i/1s/70017.jpg) (http://upic.me/show/62647841)
(http://upic.me/i/j2/s0018.jpg) (http://upic.me/show/62647842)
(http://upic.me/i/a1/d0019.jpg) (http://upic.me/show/62647843)
(http://upic.me/i/r6/p0020.jpg) (http://upic.me/show/62647844)
(http://upic.me/i/gi/g0021.jpg) (http://upic.me/show/62647845)
(http://upic.me/i/hh/00022.jpg) (http://upic.me/show/62647846)
(http://upic.me/i/2r/10023.jpg) (http://upic.me/show/62647847)
[/center]


หัวข้อ: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว197 ลง 17 พฤศจิกายน 2548
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 27, 2020, 02:36:38 PM
(http://upic.me/i/qh/40001.jpg) (http://upic.me/show/62647849)