เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ สภ.ในสังกัด ภ.5 => ภ.จว.พะเยา => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ เมษายน 24, 2013, 04:37:55 PMหัวข้อ: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 24, 2013, 04:37:55 PM
สภ.เชียงคำ

(http://upic.me/i/iy/reports.gif) (http://upic.me/show/44553992)


หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 ที่ กันยายน 18, 2013, 03:23:56 PM
 
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
 

        เลขหนังสือนำส่ง         ลงวันที่         ชื่อพนักงานสอบสวน                เลขงาน                    ลงวันที่        

ตช 0020(พย).67/4408    2 พ.ย.64      ร.ต.อ.อาคม  แก้วหน่อ    ตฝ 0374, ตอ 0377/64      30 ธ.ค.64    
ตช 0020(พย).67/5047    20 ธ.ค.64      ร.ต.อ.ทวี  แก้วชมแก้ว    ตฝ 0430, ตอ 0433/64      30 ธ.ค.64    


หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 ที่ ตุลาคม 02, 2013, 04:09:16 PM
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.เชียงคำ จว.พะเยา
เลขหนังสือ                            ลงวันที่                  ชื่อพนักงานสอบสวน              เลขรายงาน            วันที่แจ้ง  
          
ตช 0020(พย).67/


หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.5 ที่ ตุลาคม 09, 2014, 03:07:47 PM
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(http://upic.me/i/jt/0picture1.gif) (http://upic.me/show/49738009)

     ตามหนังสือที่                         ลงวันที่                    พนักงานสอบสวน               เลขรายงาน            ลงวันที่่

ตช 0020(พย).67/

ส่งของกลางตรวจพิสูจน์ทุกกรณี ต้องมีภาพถ่ายประกอบด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่มีภาพถ่ายจะไม่รับตรวจพิสูจน์

..การมาขอรับรายงานและของกลางกลับคืนต้องมีหนังสือมอบหมายจาก หน.สภ. และบัตรข้าราชการตำรวจของผู้มารับ มาด้วยทุกครั้ง..หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05 ที่ มกราคม 15, 2015, 10:13:07 AM
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
 

           เลขหนังสือนำส่ง      ลงวันที่                     ชื่อพนักงานสอบสวน             เลขรายงาน           ลงวันที่        

 ตช 0020(พย).67/3279    11 ส.ค.64      ร.ต.อ.ทวี  แก้วชมแก้ว        ตฝ0266,ตอ0268/64         22 ก.ย.64


หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05 ที่ มกราคม 15, 2015, 12:03:47 PM
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
 
           เลขหนังสือนำส่ง                        ลงวันที่                     ชื่อพนักงานสอบสวน             เลขรายงาน           ลงวันที่      
  
 1. ตช 0020(พย).67/

                


        


หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ที่ มีนาคม 24, 2017, 11:25:54 AM
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
(http://upic.me/i/wa/anigif4.gif) (http://upic.me/show/45006393)

เลขหนังสือนำส่ง            ลงวันที่             พนักงานสอบสวน           เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่             ลงวันที่                   วันที่แจ้ง
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl


หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:52:12 PM
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

(http://upic.me/i/g4/s-001.jpg) (http://upic.me/show/62420497)
   
   เลขหนังสือนำส่ง               ลงวันที่                   พนักงานสอบสวน                เลขหนังสือ กคพ.ที่        ลงวันที่
   
0020(พย).67(ส)/4619       18 พ.ย.2564      พ.ต.ท.หญิง สุพาศรี  จิโนเขียว          0032.89/91          30 พ.ย.2564 
 
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย
หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: Sirinapa ที่ สิงหาคม 02, 2021, 10:43:58 AM
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(http://upic.me/i/u0/headercsi2.jpg) (http://upic.me/show/44583159)

    เลขหนังสือนำส่ง                   ลงวันที่            ชื่อพนักงานสอบสวน                  เลขงาน                     วันที่แจ้ง
ตช 0020(พย).67/4408                2 พ.ย.64         ร.ต.อ.อาคม  หน่อแก้ว               ต.281/2564             22 พ.ย.64
ตช 0020(พย).67/4432                3 พ.ย.64         ร.ต.อ.บรมวิชญ์  วังนัยกูล            ต.282/2564             22 พ.ย.64
ตช 0020(พย).67/4436                5 พ.ย.64         พ.ต.ท.กฤตฐกลล์  กิตติธีระวัฒน์    ต.293/2564             25 พ.ย.64
ตช 0020(พย).67/4799                30 พ.ย.64       ร.ต.อ.บรมวิชญ์  วังนับกูล            ต.308/2564             23 ธ.ค.64
ตช 0020(พย).67/5047                20 ธ.ค.64       ร.ต.อ.ทวี  แก้วชมแก้ว                ต.331/2564             13 ม.ค.65


หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ที่ มกราคม 04, 2022, 10:26:59 AM
กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5
 
(http://upic.me/i/j7/mrtop.gif) (http://upic.me/show/53122162)

0020(พย).67/4895      7 ธ.ค.64      ร.ต.อ.จุมพล  เมืองมา      64405-09-016      4 ม.ค.65

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


หัวข้อ: Re: สภ.เชียงคำ
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ที่ มกราคม 04, 2022, 10:32:51 AM
กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5
 
(http://upic.me/i/j7/mrtop.gif) (http://upic.me/show/53122162)

0020(พย).67/4762   26 พ.ย64   ร.ต.อ.ทวี  แก้วชมแก้ว   64405-09-014   4 ม.ค.65

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย