เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ สภ.ในสังกัด ภ.5 => ภ.จว.พะเยา => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ เมษายน 24, 2013, 04:35:34 PMหัวข้อ: สภ.ภูกามยาว
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 24, 2013, 04:35:34 PM
สภ.ภูกามยาว

(http://upic.me/i/iy/reports.gif) (http://upic.me/show/44553992)


หัวข้อ: Re: สภ.ภูกามยาว
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 ที่ สิงหาคม 24, 2013, 10:11:03 AM
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา
เลขหนังสือ                              ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน              เลขรายงาน        วันที่แจ้ง  
          
ตช 0020(พย).6(12)/


หัวข้อ: Re: สภ.ภูกามยาว
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 ที่ กันยายน 20, 2013, 10:35:37 AM
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(http://upic.me/i/jt/0picture1.gif) (http://upic.me/show/49738009)


          เลขหนังสือนำส่ง                   ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน            เลขรายงาน          ลงวันที่                    วันที่            

1. ที่ 0020(พย).6(12)/ส่งของกลางที่มีปลอกและหัวกระสุน (รวมลูกกระสุนปราย) ต้องมีภาพถ่ายประกอบด้วย ถ้าไม่มีภาพถ่ายจะไม่รับตรวจ


หัวข้อ: Re: สภ.ภูกามยาว
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2016, 03:33:45 PM
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

  
เลขหนังสือนำส่ง                  ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน                       เลขงาน                         เลขรายงาน               วันที่แจ้ง
          
 


หัวข้อ: Re: สภ.ภูกามยาว
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05 ที่ มกราคม 11, 2019, 03:35:59 PM
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5
สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา
เลขหนังสือ                              ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน              เลขรายงาน        วันที่แจ้ง  
          
ตช 0020(พย).6(12)/


หัวข้อ: Re: สภ.ภูกามยาว
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ที่ พฤษภาคม 15, 2019, 09:36:24 AM
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง                    ลงวันที่         พนักงานสอบสวน          เลขหนังสือ กคพ. ที่         ลงวันที่                 วันที่แจ้ง          


หัวข้อ: Re: สภ.ภูกามยาว
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 04:41:40 PM
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

(http://upic.me/i/g4/s-001.jpg) (http://upic.me/show/62420497)

   เลขหนังสือนำส่ง      ลงวันที่         พนักงานสอบสวน    เลขหนังสือ กคพ.ที่     ลงวันที่      วันที่แจ้ง          
  

หมายเหตุให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์ โดยระบุ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย