เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ สภ.ในสังกัด ภ.5 => ภ.จว.ลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ เมษายน 22, 2013, 02:35:16 PMหัวข้อ: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 22, 2013, 02:35:16 PM
สภ.เสริมงาม

(http://upic.me/i/iy/reports.gif) (http://upic.me/show/44553992)


หัวข้อ: Re: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ที่ พฤษภาคม 22, 2013, 11:23:03 PM
กลุ่มงานตรวจเอกสาร
(http://upic.me/i/wa/anigif4.gif) (http://upic.me/show/45006393)

เลขหนังสือนำส่ง                     ลงวันที่                   พนักงานสอบสวน            วันที่แจ้ง
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


หัวข้อ: Re: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๕ ที่ พฤษภาคม 27, 2013, 04:10:57 PM
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

(http://upic.me/i/u0/headercsi2.jpg) (http://upic.me/show/44583159)
เลขหนังสือนำส่ง      ลงวันที่         ชื่อพนักงานสอบสวน        เลขรายงาน        วันที่        
ตช 0020.9(17)/หัวข้อ: Re: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 ที่ สิงหาคม 01, 2013, 10:29:14 AM
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
 
เลขหนังสือนำส่ง                      ลงวันที่           ชื่อพนักงานสอบสวน              เลขงาน                        วันที่แจ้ง  
        หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์
             พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


https://www.facebook.com/pages/กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง/1446079775604415

https://www.facebook.com/fingerprint.lampangหัวข้อ: Re: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 ที่ ธันวาคม 04, 2013, 12:58:18 PM
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง
เลขหนังสือ                                   ลงวันที่            ชื่อพนักงานสอบสวน             เลขรายงาน            วันที่แจ้ง  
        
ตช0020(ลป).9(17)/


หัวข้อ: Re: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05 ที่ พฤศจิกายน 21, 2014, 03:38:03 PM
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

  
           เลขหนังสือ                             ลงวันที่                ชื่อพนักงานสอบสวน                 เลขรายงาน            วันที่แจ้ง  


1. ที่ ตช.0020(ลป).9(17)/
2. ที่ ตช.0020(ลป).9(17)/
3. ที่ ตช.0020(ลป).9(17)/


หัวข้อ: Re: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.5 ที่ มิถุนายน 03, 2020, 10:11:27 AM
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(http://upic.me/i/jt/0picture1.gif) (http://upic.me/show/49738009)

             เลขหนังสือนำส่ง                         ลงวันที่               พนักงานสอบสวน               เลขงาน                 วันที่แจ้ง

1. ที่ ตช 0020(ลป).9(17)/


หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


หัวข้อ: Re: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 ที่ กรกฎาคม 02, 2020, 12:14:25 PM
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

(http://upic.me/i/g4/s-001.jpg) (http://upic.me/show/62420497)


     ตามหนังสือที่                  ลงวันที่                 พนักงานสอบสวน              เลขหนังสือ กคพ.ที่         ลงวันที่่
 
ตช 0020(ลป).9(17)/

ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


หัวข้อ: Re: สภ.เสริมงาม
เริ่มหัวข้อโดย: งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศพฐ.5 ที่ ตุลาคม 01, 2020, 04:04:43 PM
งานทะเบียนประวัติอาชญากร
(http://upic.me/i/rc/fyfb1.jpg) (http://upic.me/show/62733272)

                                           (http://upic.me/i/52/piuzr.jpg) (http://upic.me/show/62733308)
 
                                      


ติดต่อรับรายงานที่ งานทะเบียนประวัติอาชญากร ชั้น 1 อาคาร ศพฐ.5(ห้องพิมพ์มือ)