หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ => Topic started by: admin_01 on January 06, 2011, 02:18:20 PMTitle: Youtube- งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ3
Post by: admin_01 on January 06, 2011, 02:18:20 PM
http://www.youtube.com/watch?v=whFU1zN6btA

http://www.youtube.com/watch?v=whFU1zN6btA&feature=player_embedded