เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin_01 ที่ มกราคม 06, 2011, 02:18:20 PMหัวข้อ: Youtube- งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ3
เริ่มหัวข้อโดย: admin_01 ที่ มกราคม 06, 2011, 02:18:20 PM
http://www.youtube.com/watch?v=whFU1zN6btA

http://www.youtube.com/watch?v=whFU1zN6btA&feature=player_embedded