เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin_01 ที่ ตุลาคม 24, 2012, 03:09:28 PMหัวข้อ: คำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการฯ
เริ่มหัวข้อโดย: admin_01 ที่ ตุลาคม 24, 2012, 03:09:28 PM
(http://upic.me/i/4b/o0001.jpg) (http://upic.me/show/54822102)

(http://upic.me/i/65/90002.jpg) (http://upic.me/show/54822103)

(http://upic.me/i/sj/n0003.jpg) (http://upic.me/show/54822104)

(http://upic.me/i/kk/30004.jpg) (http://upic.me/show/54822105)

(http://upic.me/i/is/e0005.jpg) (http://upic.me/show/54822106)

(http://upic.me/i/fv/y0006.jpg) (http://upic.me/show/54822107)


ดาวน์โหลด    
หัวข้อ: มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กันยายน 26, 2013, 02:52:58 PM
มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา

(http://upic.me/i/j2/t1212.jpg) (http://upic.me/show/47260145)
(http://upic.me/i/px/1212a.jpg) (http://upic.me/show/47260143)

หัวข้อ: หนังสือ ตร. ที่ มท 0604.42/16562 ลง 2 ธ.ค. 2540
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กันยายน 26, 2013, 03:12:15 PM
หนังสือ ตร. ที่ มท 0604.42/16562 ลง 2 ธ.ค. 2540

(http://upic.me/i/i5/pol16562.jpg) (http://upic.me/show/47271679)

(http://upic.me/i/0e/pol16562a.jpg) (http://upic.me/show/47271680)

ดาวน์โหลด หนังสือ ตร. ที่ มท 0604.42/16562 ลง 2 ธ.ค. 2540

หัวข้อ: มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา
เริ่มหัวข้อโดย: admin_01 ที่ ตุลาคม 09, 2015, 04:48:27 PM
มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา


(http://upic.me/i/v7/k0001.jpg) (http://upic.me/show/56939296)

(http://upic.me/i/93/q0002.jpg) (http://upic.me/show/56939297)

(http://upic.me/i/tx/m0003.jpg) (http://upic.me/show/56939298)

(http://upic.me/i/ja/m0004.jpg) (http://upic.me/show/56939299)


อ้างอิง : http://www.discipline.police.go.th/paper/04/188.doc


หัวข้อ: คำสั่ง ตร. ที่ 1332/2540 ลง 2 ธ.ค. 2540 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมตำรวจ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ เมษายน 27, 2020, 04:09:28 PM
(http://upic.me/i/ks/50603.jpg) (http://upic.me/show/62647854)