หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ => Topic started by: Admin on April 24, 2012, 03:55:27 PMTitle: กฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมเพื่อการสืบ
Post by: Admin on April 24, 2012, 03:55:27 PM
กฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ.๒๕๕๕

(http://upic.me/i/kb/mqe28.jpg) (http://upic.me/show/34970441)

(http://upic.me/i/c9/qw28a.jpg) (http://upic.me/show/34970447)

(http://upic.me/i/6t/1428b.jpg) (http://upic.me/show/34970451)

(http://upic.me/i/6t/1428b.jpg) (http://upic.me/show/34970451)

(http://upic.me/i/ee/8w28d.jpg) (http://upic.me/show/34970520)

(http://upic.me/i/sx/tk28e.jpg) (http://upic.me/show/34970532)