Top Topics
Re: สภ.สองแคว โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 เมื่อวานนี้ เวลา 03:03:04 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 8 ม.ค.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 18, 2019, 03:37:38 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 18, 2019, 03:33:19 PM
สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 มกราคม 18, 2019, 01:08:50 PM
ร่วมงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 18, 2019, 09:56:16 AM
Re: สภ.พญาเม็งราย โดย varunee มกราคม 17, 2019, 02:38:18 PM
กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลำปาง โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 มกราคม 16, 2019, 04:51:31 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 11 ธ.ค.2561 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 16, 2019, 11:38:41 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 13 พ.ย.2561 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 16, 2019, 11:33:34 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 16, 2019, 11:27:05 AM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจ้ดสรรและราคากลางการจัดซื้อวัสดุ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 11, 2019, 03:52:47 PM
ประกาศ ศพฐ.5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 11, 2019, 03:36:07 PM
Re: สภ.ภูกามยาว โดย กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05 มกราคม 11, 2019, 03:35:59 PM
สภ.พญาแมน โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 มกราคม 11, 2019, 11:08:10 AM
Re: สภ.ทุ่งฝาย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 04, 2019, 10:57:19 AM
Re: สภ.แม่ริม โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 03, 2019, 03:27:03 PM
Re: สภ.บ้านดู่ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 02, 2019, 02:40:13 PM
Re: สภ.ทุ่งฝาย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 28, 2018, 04:04:45 PM
Re: สภ.แม่โป่ง โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ธันวาคม 27, 2018, 03:46:52 PM
Re: สภ.แม่โจ้ โดย varunee ธันวาคม 27, 2018, 01:11:33 PM
Re: สภ.เวียงหนองล่อง โดย varunee ธันวาคม 27, 2018, 01:10:15 PM
สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 ธันวาคม 25, 2018, 03:23:41 PM
สภ.บึงสามัคคี จว.กำแพงเพชร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 ธันวาคม 24, 2018, 04:45:26 PM
สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 ธันวาคม 24, 2018, 04:23:46 PM
Re: สภ.ลอง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 24, 2018, 03:52:01 PM
งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 20, 2018, 11:55:41 AM
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560 โดย Admin ธันวาคม 19, 2018, 11:05:20 AM
Re: พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 โดย Admin ธันวาคม 19, 2018, 10:54:41 AM
ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม ศพฐ.5 14 ธันวาคม 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 18, 2018, 02:44:49 PM
กต.10 จต. ตรวจราชการ ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 18, 2018, 02:12:59 PM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 17, 2018, 04:14:55 PM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 17, 2018, 04:11:17 PM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 17, 2018, 04:04:38 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 17, 2018, 02:57:38 PM
กต.10 จต. ตรวจราชการ พฐ.จว.ลำพูน โดย Admin ธันวาคม 17, 2018, 12:02:21 PM