Top Topics
กก.สส.1บก.ภ.5 โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 สิงหาคม 21, 2019, 04:27:29 PM
Re: สภ.แม่เจดีย์ โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 สิงหาคม 16, 2019, 11:45:03 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 15, 2019, 03:46:37 PM
เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 15, 2019, 03:13:24 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 15, 2019, 03:07:51 PM
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 15, 2019, 03:03:00 PM
Re: สภ.เมืองเชียงราย โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สิงหาคม 06, 2019, 04:24:54 PM
สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี แจ้งผลตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กรกฎาคม 31, 2019, 03:47:45 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 18, 2019, 02:35:19 PM
สภ.ดงประคำ  จว.พิษณุโลก แจ้งผลตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กรกฎาคม 11, 2019, 10:07:48 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 18 มิ.ย.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 09, 2019, 10:53:10 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 17 พ.ค.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 09, 2019, 10:51:22 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 4 เม.ย.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 09, 2019, 10:50:24 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 12 มี.ค.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 09, 2019, 10:49:04 AM
ศพฐ.6 โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กรกฎาคม 01, 2019, 02:47:39 PM
กสก.ศพฐ.5 โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 มิถุนายน 19, 2019, 03:07:36 PM
Re: สภ.เมืองลำพูน โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มิถุนายน 17, 2019, 02:19:05 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak มิถุนายน 14, 2019, 03:09:14 PM
สภ.สามเงา โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 มิถุนายน 14, 2019, 11:22:34 AM
สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 มิถุนายน 11, 2019, 11:37:39 AM
สภ.ขานุวรลักษบุรี โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 มิถุนายน 10, 2019, 04:16:02 PM
Re: ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ พฐ.จว.ในสังกัดฯ โดย Pol.Lt.Kittisak มิถุนายน 05, 2019, 10:08:32 AM
Re: ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ พฐ.จว.ในสังกัดฯ โดย Pol.Lt.Kittisak มิถุนายน 05, 2019, 10:06:00 AM
ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ พฐ.จว.ในสังกัดฯ โดย Pol.Lt.Kittisak มิถุนายน 05, 2019, 09:58:38 AM
Re: สภ.งาว โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 27, 2019, 11:41:38 AM
Re: สภ.เชียงกลาง โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 23, 2019, 04:18:57 PM
Re: สภ.แม่สะเรียง โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 23, 2019, 04:12:06 PM
Re: สภ.สารภี โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 23, 2019, 04:03:46 PM
Re: สภ.บ้านเอื้อม โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 23, 2019, 03:14:55 PM
Re: สภ.แจ้ห่ม โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 23, 2019, 03:04:22 PM
ประกาศ ศพฐ.5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย Pol.Lt.Kittisak พฤษภาคม 21, 2019, 05:13:05 PM
ประกาศ ศพฐ.5 เรื่อง เรื่องแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤษภาคม 21, 2019, 05:10:19 PM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak พฤษภาคม 21, 2019, 05:07:27 PM
Re: สภ.ภูกามยาว โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 17, 2019, 04:41:40 PM
Re: สภ.ภูกามยาว โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 พฤษภาคม 15, 2019, 09:36:24 AM