Top Topics
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พะเยา โดย Pol.Lt.Kittisak เมื่อวานนี้ เวลา 03:06:12 PM
Re: สภ.เชียงคำ โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 เมื่อวานนี้ เวลา 11:25:54 AM
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 23, 2017, 05:04:54 PM
ประชาสัมพันธ์ สิทธิพิเศษประกันภัย สำหรับสวัสดิการข้าราชการ โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 23, 2017, 02:37:09 PM
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.น่าน โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 22, 2017, 02:06:06 PM
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.แพร่ โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 21, 2017, 03:03:12 PM
ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว. ในสังกัด 21-31 มีนาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 21, 2017, 03:01:35 PM
Re: สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มีนาคม 21, 2017, 09:02:07 AM
Re: สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มีนาคม 20, 2017, 09:56:51 AM
ร่วมทำกิจกรรม 5 ส วันที่ 15 มีนาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 15, 2017, 04:35:38 PM
Re: สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดย varunee มีนาคม 14, 2017, 03:40:22 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 13 มีนาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 14, 2017, 10:18:46 AM
สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 มีนาคม 10, 2017, 01:57:11 PM
หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน โดย Admin มีนาคม 10, 2017, 01:13:04 PM
สภ.หนองบัวเหนือ  จว.ตาก แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 มีนาคม 09, 2017, 10:54:16 AM
Re: สภ.บ้านดู่ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มีนาคม 09, 2017, 10:28:47 AM
ผบก.ศพฐ.5 ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ลำปาง ครั้งที่ 3/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 08, 2017, 12:01:30 PM
สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย โดย กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน05 มีนาคม 07, 2017, 02:05:16 PM
Re: สภ.เชียงแสน โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มีนาคม 07, 2017, 10:15:48 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 07, 2017, 08:50:16 AM
Re: สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มีนาคม 06, 2017, 03:20:21 PM
Re: สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มีนาคม 06, 2017, 03:16:33 PM
สภ.สามง่าม จว.พิจิตร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 มีนาคม 06, 2017, 08:34:17 AM
ผบก.ศพฐ.5 นำทีมช่วยเหลือบ้านข้าราชการตำรวจประสบอัคคีภัย 1 มีนาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 01, 2017, 05:24:02 PM
Re: สภ.เหมืองจี้ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 28, 2017, 01:55:12 PM
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย Admin กุมภาพันธ์ 27, 2017, 09:23:06 AM
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 24, 2017, 09:40:16 AM
กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ทำกิจกรรม 5 ส. 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Admin กุมภาพันธ์ 22, 2017, 03:48:07 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 22, 2017, 11:51:01 AM
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํ โดย Admin กุมภาพันธ์ 21, 2017, 09:11:25 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 20, 2017, 04:26:33 PM
ฉลองอุโบสถ และตัดหวายฝังลูกนิมิต ณ วัดสันป่าลาน 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 20, 2017, 09:46:11 AM
Re: สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 17, 2017, 09:21:22 AM
Re: กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 17, 2017, 09:08:24 AM
อบรมการใช้กล้องวิดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ 16ก.พ.2560 โดย Admin กุมภาพันธ์ 16, 2017, 09:22:18 PM