Top Topics
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 14, 2018, 03:05:39 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 14, 2018, 03:03:30 PM
ร่วมพิธี "วันบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 14, 2018, 01:34:51 PM
สภ.พรหมพิราม โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ตุลาคม 24, 2018, 12:04:10 PM
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 (ภาคค่ำ) โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 24, 2018, 09:18:28 AM
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 (ภาคเช้า) โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 24, 2018, 09:11:32 AM
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 22, 2018, 04:32:26 PM
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจิตอาสาฯ 12 ตุลาคม 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 12, 2018, 11:45:20 AM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 08, 2018, 03:55:20 PM
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ แบบทีละรายการ 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 08, 2018, 03:01:45 PM
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ แบบเหมารวม 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 08, 2018, 03:01:39 PM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 05, 2018, 03:54:26 PM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 05, 2018, 03:51:35 PM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 05, 2018, 03:49:19 PM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 05, 2018, 03:46:13 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 05, 2018, 01:47:17 PM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 05, 2018, 11:58:08 AM
Re: ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 05, 2018, 10:34:11 AM
ตรวจเครื่องแบบและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 05, 2018, 10:27:09 AM
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 03, 2018, 09:41:03 AM
เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 28, 2018, 11:24:17 AM
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา (ยกเลิก) โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 28, 2018, 11:19:50 AM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจ้ดสรรก่อสร้างพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 28, 2018, 11:16:03 AM
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 28, 2018, 11:11:42 AM
สภ.บางลาย โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 กันยายน 25, 2018, 11:56:14 AM
สภ.วังกะพี้ โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 กันยายน 20, 2018, 11:54:26 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 12, 2018, 10:07:54 AM
เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ 5 กันยายน 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 05, 2018, 04:34:36 PM
Re: สภ.พร้าว โดย varunee กันยายน 05, 2018, 04:34:04 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 04, 2018, 09:35:32 AM
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 04, 2018, 09:33:15 AM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจ้ดสรรและราคากลางการจัดซื้อวัสดุ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 04, 2018, 09:30:29 AM
ย้ายแล้ว: กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 04, 2018, 08:53:51 AM
สภ.โกรกพระ โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 สิงหาคม 30, 2018, 01:48:29 PM
Re: การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากุล ISO/IEC 17025:2017 15 - 17 สิงหาคม 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 17, 2018, 04:09:20 PM