Top Topics
Re: สภ.สันทราย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 วันนี้ เวลา 11:13:36 AM
Re: สภ.ปางมะผ้า โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 วันนี้ เวลา 11:10:45 AM
Re: สภ.บ้านธิ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 วันนี้ เวลา 11:08:06 AM
Re: สภ.วังชิ้น โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 วันนี้ เวลา 11:04:30 AM
Re: สภ.เรือง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 วันนี้ เวลา 10:59:53 AM
สภ.วังกะพี้ โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 กันยายน 20, 2018, 11:54:26 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 12, 2018, 10:07:54 AM
Re: สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 07, 2018, 06:15:42 PM
Re: สภ.นาหวาย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 07, 2018, 06:13:25 PM
เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ 5 กันยายน 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 05, 2018, 04:34:36 PM
Re: สภ.พร้าว โดย varunee กันยายน 05, 2018, 04:34:04 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 04, 2018, 09:35:32 AM
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 04, 2018, 09:33:15 AM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจ้ดสรรและราคากลางการจัดซื้อวัสดุ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 04, 2018, 09:30:29 AM
ย้ายแล้ว: กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 04, 2018, 08:53:51 AM
สภ.โกรกพระ โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 สิงหาคม 30, 2018, 01:48:29 PM
Re: การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากุล ISO/IEC 17025:2017 15 - 17 สิงหาคม 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 17, 2018, 04:09:20 PM
Re: การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากุล ISO/IEC 17025:2017 15 - 17 สิงหาคม 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 17, 2018, 04:08:38 PM
การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากุล ISO/IEC 17025:2017 15 - 17 สิงหาคม 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 17, 2018, 04:06:44 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 17, 2018, 02:20:16 PM
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 (ภาคค่ำ) โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 17, 2018, 11:41:06 AM
ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 12 สิงหาคม 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 17, 2018, 11:31:54 AM
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 (ภาคเช้า) โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 17, 2018, 11:13:01 AM
สภ.วังทอง โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 สิงหาคม 07, 2018, 10:59:40 AM
สภ.แม่เมย  จว.ตาก แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 สิงหาคม 02, 2018, 10:39:17 AM
การใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบหมวกชนิดต่าง ๆ เป็นส่วนของเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี โดย Admin สิงหาคม 01, 2018, 03:32:40 PM
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ โดย Admin สิงหาคม 01, 2018, 03:29:50 PM
การแต่งกายข้าราชการตำรวจ โดย Admin สิงหาคม 01, 2018, 03:25:40 PM
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส โดย Admin สิงหาคม 01, 2018, 03:22:05 PM
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ภาคค่ำ) โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 28, 2018, 08:51:02 PM
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ปลูกป่า) โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 28, 2018, 12:11:08 PM
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ภาคเช้า) โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 28, 2018, 11:30:02 AM
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 25, 2018, 04:18:43 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 24, 2018, 03:42:59 PM
Re: สภ.แม่เจดีย์ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 23, 2018, 03:41:15 PM