Top Topics
Re: สภ.บ้านดู่ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ตุลาคม 27, 2020, 02:36:29 PM
Re: สภ.สันทราย โดย Sirinapa ตุลาคม 26, 2020, 03:35:25 PM
Re: สภ.เมืองพิษณุโลก แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ฟิสิกส์ (ตู้เกม) โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ตุลาคม 26, 2020, 02:16:04 PM
ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมฯ วันที่ 26 ต.ค.2563 โดย Pol.Capt.Kittisak ตุลาคม 26, 2020, 11:17:09 AM
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย Admin ตุลาคม 26, 2020, 10:40:18 AM
พฐ.จว.พะเยา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดย Admin ตุลาคม 24, 2020, 02:30:50 PM
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 โดย Admin ตุลาคม 24, 2020, 02:26:00 PM
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 24, 2020, 02:26:50 AM
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 24, 2020, 02:25:35 AM
งานทะเบียนประวัติอาชญากร โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 24, 2020, 02:24:15 AM
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 24, 2020, 02:22:40 AM
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 24, 2020, 02:21:12 AM
กลุ่มงานตรวจเอกสาร โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 24, 2020, 02:19:38 AM
กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 24, 2020, 02:18:00 AM
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 24, 2020, 02:16:11 AM
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2563 โดย Pol.Capt.Kittisak ตุลาคม 23, 2020, 02:25:16 PM
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ จว.ลำปาง ประจำปี 2563 โดย Pol.Capt.Kittisak ตุลาคม 22, 2020, 09:01:27 PM
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 วันที่ 22 ต.ค. 2563 โดย วิเศษ สมควร ตุลาคม 22, 2020, 05:25:42 PM
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสืออนุญาตขยายระยะเวลาสอบสวนวินัย โดย Admin ตุลาคม 22, 2020, 02:59:57 PM
Re: สภ.แม่ฟ้าหลวง โดย Sirinapa ตุลาคม 22, 2020, 01:38:54 PM
Re: สภ.สันทราย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ตุลาคม 22, 2020, 11:17:43 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 21 ต.ค.2563 โดย Pol.Capt.Kittisak ตุลาคม 22, 2020, 08:07:21 AM
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพ โดย Admin ตุลาคม 21, 2020, 02:58:04 PM
คำสั่ง ตร.ที่ 323/2563 ลง 18 มิ.ย. 2563 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของกลาง โดย Admin ตุลาคม 21, 2020, 02:45:47 PM
คำสั่ง ตร.ที่ 323/2563 ลง 18 มิ.ย. 2563 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของกลาง โดย Admin ตุลาคม 21, 2020, 02:45:01 PM
Re: สภ.เมืองตาก แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ฟิสิกส์ (ความเร็ว) โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ตุลาคม 20, 2020, 09:40:48 AM
Bridgefy - Offline Messaging : แอปส่งข้อความออฟไลน์ที่ให้คุณสื่อสารกันไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดย Admin ตุลาคม 19, 2020, 11:49:48 AM
กิจกรรมวันตำรวจ 2563 โดย Pol.Capt.Kittisak ตุลาคม 17, 2020, 12:53:51 PM
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินการทางวินัย โดย Admin ตุลาคม 16, 2020, 03:57:36 PM
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินกาารทางวินัย โดย Admin ตุลาคม 16, 2020, 03:57:02 PM
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินการทางวินัย โดย Admin ตุลาคม 16, 2020, 03:55:55 PM
Re: สภ.บางระกำ จว.พิษณุโลก แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ฟิสิกส์ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ตุลาคม 16, 2020, 12:41:39 PM
ผบก.ศพฐ.5 ได้ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการอบรม การใช้รถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง โดย Admin ตุลาคม 16, 2020, 12:16:38 PM
ผบก.ศพฐ.5 เข้าร่วมสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจภูธร ภาค 5 โดย Admin ตุลาคม 16, 2020, 12:14:53 PM
Re: สภ.แม่ลาน้อย โดย pathanas. ตุลาคม 15, 2020, 10:30:32 AM