Top Topics
ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 25, 2017, 11:20:06 AM
Re: สภ.เขลางค์นคร โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 เมษายน 25, 2017, 11:19:50 AM
Re: สภ.นาหวาย โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 เมษายน 24, 2017, 01:22:48 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 21, 2017, 04:43:34 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 21, 2017, 02:36:38 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 21, 2017, 02:21:46 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 21, 2017, 01:45:36 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 21, 2017, 11:11:33 AM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 21, 2017, 10:57:42 AM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ศพฐ.5 21 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 21, 2017, 10:52:45 AM
Re: สภ.เวียงหมอก โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 เมษายน 21, 2017, 09:53:17 AM
Re: สภ.แม่ปิง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 เมษายน 21, 2017, 09:50:00 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 18 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 20, 2017, 01:12:16 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 10 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 20, 2017, 01:09:31 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 20, 2017, 01:07:22 PM
Re: ประดับยศ อบรมให้ความรู้ด้านอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และการใช้เครื่องตรวจหาพิกัดดาวเทียม โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 12, 2017, 05:18:04 PM
Re: ประดับยศ อบรมให้ความรู้ด้านอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และการใช้เครื่องตรวจหาพิกัดดาวเทียม โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 12, 2017, 05:15:36 PM
Re: ประดับยศ อบรมให้ความรู้ด้านอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และการใช้เครื่องตรวจหาพิกัดดาวเทียม โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 12, 2017, 05:13:39 PM
ประดับยศ อบรมให้ความรู้ด้านอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และการใช้เครื่องตรวจหาพิกัดดาวเทียม โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 12, 2017, 05:11:57 PM
สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กำแพงเพชร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 เมษายน 12, 2017, 04:29:20 PM
Re: สภ.แม่แตง โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 เมษายน 12, 2017, 04:17:04 PM
Re: ทอดผ้าป่า และรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา 11 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 12, 2017, 04:14:51 PM
สภ.นครชุม  จว.พิษณุโลก แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 เมษายน 12, 2017, 04:05:35 PM
ทอดผ้าป่า และรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา 11 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 12, 2017, 03:59:07 PM
Re: สภ.นาพูน โดย varunee เมษายน 10, 2017, 10:32:38 AM
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 06, 2017, 02:56:51 PM
Re: สภ.เมืองพะเยา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 เมษายน 04, 2017, 11:10:40 AM
Re: สภ.ปง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 เมษายน 04, 2017, 11:06:38 AM
Re: สภ.ด่านแม่คำมัน จว.อุตรดิตถ์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 เมษายน 04, 2017, 10:48:50 AM
Re: สภ.สูงเม่น โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 เมษายน 04, 2017, 10:44:50 AM
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 3 เมษายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak เมษายน 03, 2017, 10:29:38 AM
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 31, 2017, 09:12:40 PM
ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 31 มีนาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 31, 2017, 11:53:04 AM
Re: ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 30, 2017, 09:34:08 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 17 มีนาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มีนาคม 30, 2017, 09:30:24 AM