Top Topics
สภ.วังกะพี้ จว.เมืองอุตรดิตถ์ แจ้งผลตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 วันนี้ เวลา 08:43:36 AM
Re: สภ.แจ้ห่ม โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 15, 2017, 02:54:49 PM
Re: สภ.แม่วาง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 15, 2017, 02:52:22 PM
Re: สภ.แม่สรวย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 15, 2017, 02:49:48 PM
Re: สภ.เมืองลำปาง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 14, 2017, 10:42:05 AM
Re: กิจกรรม 5 ส วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 13, 2017, 04:26:05 PM
Re: กิจกรรม 5 ส วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 13, 2017, 04:25:29 PM
Re: กิจกรรม 5 ส วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 13, 2017, 04:24:03 PM
กิจกรรม 5 ส วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 13, 2017, 04:11:29 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 13, 2017, 12:03:13 PM
Re: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2561 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 12, 2017, 04:05:35 PM
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 08, 2017, 09:30:09 AM
Re: กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 06, 2017, 03:05:32 PM
Re: กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 06, 2017, 03:04:25 PM
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 06, 2017, 03:02:10 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 06, 2017, 08:57:45 AM
Re: สภ.พร้าว โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 ธันวาคม 04, 2017, 09:24:34 AM
Re: สภ.เมืองพะเยา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 01, 2017, 12:07:46 PM
Re: สภ.สูงเม่น โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 พฤศจิกายน 28, 2017, 04:05:51 PM
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (ASS) โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 28, 2017, 03:53:23 PM
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ (TOOL MARK โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 28, 2017, 03:51:32 PM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจ้ดสรรและราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 28, 2017, 03:47:39 PM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 28, 2017, 03:46:33 PM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTO โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 28, 2017, 03:45:10 PM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถ โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 28, 2017, 03:44:12 PM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเครื่องบดกระดูก โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 28, 2017, 03:43:12 PM
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบดกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 21, 2017, 11:50:39 AM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน 17 พฤศจิกายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 17, 2017, 03:28:18 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน 17 พฤศจิกายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 17, 2017, 02:08:49 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน 17 พฤศจิกายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 17, 2017, 01:57:12 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน 17 พฤศจิกายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 17, 2017, 01:00:02 PM
Re: นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน 17 พฤศจิกายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 17, 2017, 12:58:44 PM
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน 17 พฤศจิกายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 17, 2017, 12:46:48 PM
Re: ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 16, 2017, 03:27:07 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak พฤศจิกายน 16, 2017, 03:25:59 PM