Top Topics
ติดต่อนัดหมายวันเวลาส่งยาเสพติดของกลางรายใหญ่ กับ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5 โดย Admin มกราคม 20, 2017, 09:59:39 AM
ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 18, 2017, 01:17:41 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 16 มกราคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 17, 2017, 01:32:06 PM
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2560 โดย Admin มกราคม 17, 2017, 01:28:31 PM
Re: สภ.บ้านดู่ โดย csi67358 มกราคม 16, 2017, 01:52:00 PM
สภ.พญาแมน โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 13, 2017, 03:42:40 PM
ร่วมพิธียกฉัตรพระธาตุจุฬามณีพุทธเจดีย์ 9 ยอด 12 ม.ค.2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 13, 2017, 02:30:40 PM
สภ.พรานกระต่าย จว.กำแพงเพชร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 มกราคม 12, 2017, 02:22:45 PM
Re: สภ.เมืองพะเยา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 11, 2017, 12:46:18 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 9 มกราคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 10, 2017, 03:21:50 PM
Re: สภ.แม่โจ้ โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 มกราคม 10, 2017, 10:47:35 AM
Re: สภ.บ้านโฮ่ง โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 มกราคม 09, 2017, 02:50:32 PM
Re: สภ.เมืองยาว โดย csi67358 มกราคม 09, 2017, 11:03:43 AM
แจ้ง สภ.น้ำหนาว จว.เพชรบูรณ์ รับรายงานการตรวจ โดย csi67358 มกราคม 09, 2017, 11:02:11 AM
Re: สภ.แม่สรวย โดย csi67358 มกราคม 09, 2017, 10:57:37 AM
Re: สภ.แม่สาย โดย csi67358 มกราคม 09, 2017, 10:53:17 AM
พระราชบัญญัติ. การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์. พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย Admin มกราคม 07, 2017, 03:29:16 PM
พระราชบัญญัติ. การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์. พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย Admin มกราคม 07, 2017, 03:28:26 PM
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในปร โดย Admin มกราคม 07, 2017, 03:20:35 PM
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮ โดย Admin มกราคม 07, 2017, 03:18:40 PM
Re: สภ.เมืองพะเยา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 05, 2017, 01:04:03 PM
Re: สภ.แม่จัน โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 05, 2017, 12:59:53 PM
Re: สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 05, 2017, 12:55:06 PM
Re: สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 05, 2017, 12:53:19 PM
Re: สภ.ดอยหล่อ โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 มกราคม 05, 2017, 11:13:27 AM
กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันพุธที่ 4 ม.ค.2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 04, 2017, 04:46:17 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน มกราคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 04, 2017, 04:45:01 PM
สภ.วังเจ้า โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ธันวาคม 30, 2016, 04:48:56 PM
Re: สภ.แม่โป่ง โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 ธันวาคม 28, 2016, 04:07:10 PM
Re: สภ.เกาะคา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 26, 2016, 12:02:13 PM
สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA 26 ธค.59 โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 ธันวาคม 26, 2016, 10:08:00 AM
สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 ธันวาคม 26, 2016, 09:42:22 AM
Re: ศพฐ.5 ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 22 ธันวาคม 2559 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 24, 2016, 02:39:32 PM
Re: ศพฐ.5 ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 22 ธันวาคม 2559 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 24, 2016, 02:37:07 PM
ศพฐ.5 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 22 ธันวาคม 2559 โดย Pol.Lt.Kittisak ธันวาคม 24, 2016, 02:26:57 PM