Top Topics
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 5  สิงหาคม 2563 โดย Admin วันนี้ เวลา 12:59:20 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำเดือน  สิงหาคม 2563 โดย Admin เมื่อวานนี้ เวลา 02:08:25 PM
ตำรวจภูธรภาค 7-อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ โดย Admin สิงหาคม 03, 2020, 11:32:57 AM
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร ในทะเบียนประวัติอาชญากร โดย Admin สิงหาคม 03, 2020, 11:30:00 AM
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน โดย Admin สิงหาคม 03, 2020, 10:01:48 AM
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๓ โดย Admin สิงหาคม 02, 2020, 02:27:37 PM
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จ โดย Admin สิงหาคม 01, 2020, 01:32:06 PM
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) โดย Admin สิงหาคม 01, 2020, 01:25:53 PM
ผบก.ศพฐ.5 ร่วมประชุมหารือและตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชน ซึ่งเป็นเหตุให้ นายจารุชาติ มาดทอง เสียชีวิต โดย Admin สิงหาคม 01, 2020, 01:20:46 PM
ผบก.ศพฐ.5 เข้าร่วมการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ในพื้นที่ สภ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดย Admin สิงหาคม 01, 2020, 01:18:27 PM
Re: สภ.ปาย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 31, 2020, 02:40:12 PM
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จว.ลำปาง ครั้งที่ 7 โดย Pol.Capt.Kittisak กรกฎาคม 30, 2020, 04:22:49 PM
ศพฐ.5 :กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดย Admin กรกฎาคม 29, 2020, 09:36:55 AM
Re: สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 29, 2020, 09:28:29 AM
พฐ.จว.แพร่ :กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดย Admin กรกฎาคม 28, 2020, 02:24:06 PM
พฐ.จว.น่าน :กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดย Admin กรกฎาคม 28, 2020, 02:21:28 PM
พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน :กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 25 โดย Admin กรกฎาคม 28, 2020, 02:17:35 PM
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดย Admin กรกฎาคม 28, 2020, 02:12:03 PM
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชกา โดย Admin กรกฎาคม 28, 2020, 02:08:15 PM
Re: ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการ โดย Admin กรกฎาคม 24, 2020, 05:01:58 PM
Re: ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการ โดย Admin กรกฎาคม 24, 2020, 05:01:35 PM
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา โดย Admin กรกฎาคม 24, 2020, 04:59:39 PM
พฐ.จว.พะเยา นำข้าราชการตำรวจในสังกัดดำเนินกิจกรรม "ถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง" โดย Admin กรกฎาคม 24, 2020, 04:49:03 PM
สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี  แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กรกฎาคม 24, 2020, 03:35:30 PM
สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กรกฎาคม 24, 2020, 03:31:48 PM
Re: ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 22 ก.ค. 2563 โดย Pol.Capt.Kittisak กรกฎาคม 23, 2020, 04:22:23 PM
Re: สภ.แม่พริก โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:26:49 PM
Re: สภ.สบปราบ โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:26:22 PM
Re: สภ.ร่องเคาะ โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:25:53 PM
Re: สภ.แม่พริก โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:25:13 PM
Re: สภ.ทุ่งฝาย โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:22:38 PM
Re: สภ.แม่เมาะ โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:21:52 PM
Re: สภ.เมืองปาน โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:20:42 PM
Re: สภ.วังเหนือ โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:20:05 PM
Re: สภ.เวียงหมอก โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กรกฎาคม 22, 2020, 02:19:44 PM