Top Topics
ศพฐ.5 และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเพิ่มศักยภาพในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน โดย วิเศษ สมควร เมื่อวานนี้ เวลา 11:39:08 AM
ผบช.สพฐ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยม ทว. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2564 วันที่ 13 ก.ย. 2564 โดย Admin กันยายน 14, 2021, 03:56:41 PM
Re: สภ.เกาะคา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 13, 2021, 01:45:23 PM
Re: สภ.ปัว โดย กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๕ กันยายน 13, 2021, 10:05:42 AM
Re: วิดีทัศน์ประมวลภาพงานวันเกษียณอายุราชการและวิดีทัศน์ของหน่วยที่นำเสนอในโอกาสที่ ผบช.สพฐ.ตร.เดินท โดย Admin กันยายน 12, 2021, 01:42:30 PM
วิดีทัศน์ประมวลภาพงานวันเกษียณอายุราชการและวิดีทัศน์ของหน่วยที่นำเสนอในโอกาสที่ ผบช.สพฐ.ตร.เดินทางตร โดย Admin กันยายน 12, 2021, 01:26:14 PM
Re: สภ.สันป่าตอง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 10, 2021, 01:42:24 PM
Re: สภ.บ้านดู่ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 10, 2021, 01:40:53 PM
Re: สภ.ห้างฉัตร โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 10, 2021, 09:27:54 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2564 โดย Pol.Capt.Kittisak กันยายน 09, 2021, 10:20:59 PM
Re: สภ.เมืองพะเยา โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กันยายน 09, 2021, 04:37:31 PM
Re: สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 09, 2021, 03:20:28 PM
Re: สภ.เวียงหมอก โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 09, 2021, 03:14:43 PM
วีดีทัศน์ประมวลภาพ งานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ โดย Admin กันยายน 09, 2021, 11:22:07 AM
Re: สภ.ปง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กันยายน 09, 2021, 10:16:05 AM
Re: สภ.แม่ตื่น โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.5 กันยายน 08, 2021, 04:38:41 PM
Re: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศข้าราชการตำรวจ ในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย Admin กันยายน 03, 2021, 01:00:15 PM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจ้ดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดย Pol.Capt.Kittisak กันยายน 02, 2021, 10:38:49 PM
Re: ประกาศและเอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 1 ก.ย.64 โดย Pol.Capt.Kittisak กันยายน 02, 2021, 10:37:32 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 1 ก.ย.64 โดย Pol.Capt.Kittisak กันยายน 02, 2021, 10:34:59 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ก.ย.64 โดย Pol.Capt.Kittisak กันยายน 02, 2021, 10:31:31 PM
Re: สภ.นาอิน โดย nimnual กันยายน 02, 2021, 10:21:31 PM
สภ.นาอิน โดย nimnual กันยายน 02, 2021, 10:18:11 PM
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย Admin กันยายน 02, 2021, 11:10:04 AM
Re: สภ.พระธาตุช่อแฮ โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 กันยายน 02, 2021, 11:09:57 AM
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศข้าราชการตำรวจ ในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย Admin กันยายน 02, 2021, 10:11:03 AM
Re: สภ.แม่เจดีย์ โดย กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๕ สิงหาคม 30, 2021, 10:21:56 AM
Re: ประกาศและเอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลและตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ โดย Pol.Capt.Kittisak สิงหาคม 28, 2021, 04:48:05 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลและตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ โดย Pol.Capt.Kittisak สิงหาคม 28, 2021, 04:45:50 PM
ศอ.ปส.ภ.จว.น่าน โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 สิงหาคม 24, 2021, 01:45:36 PM
Re: สภ.บางมูลนาก (กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์) โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 สิงหาคม 24, 2021, 01:43:12 PM
Re: สภ.วังหงส์ โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 สิงหาคม 24, 2021, 11:39:23 AM
Re: สภ.แม่ลาว โดย กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๕ สิงหาคม 24, 2021, 09:54:30 AM
Re: ประกาศและเอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลและตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ โดย Pol.Capt.Kittisak สิงหาคม 23, 2021, 10:25:48 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลและตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ โดย Pol.Capt.Kittisak สิงหาคม 23, 2021, 10:24:25 PM