Top Topics
Re: สภ.แม่สาย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ตุลาคม 11, 2019, 04:01:50 PM
Re: สภ.เกาะคา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ตุลาคม 11, 2019, 03:58:32 PM
Re: สภ.เมืองเชียงราย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ตุลาคม 11, 2019, 02:40:16 PM
Re: ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.5 โดย Admin ตุลาคม 11, 2019, 02:25:25 PM
พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.5 ได้ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเพลิงไหม้ พฐ.จว.แพร่ โดย Admin ตุลาคม 11, 2019, 02:23:10 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. 9 ต.ค.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak ตุลาคม 10, 2019, 04:34:34 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดย Admin ตุลาคม 10, 2019, 03:49:26 PM
คำปฏิญาณตนของตำรวจ โดย Admin ตุลาคม 10, 2019, 01:10:52 PM
บทสวดมนต์ บทปลงใจ บทอุดมคติของตำรวจ โดย Admin ตุลาคม 10, 2019, 12:52:07 PM
พฐ.จว.เชียงใหม่ กล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจและตรวจเครื่องแต่งกาย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดย Admin ตุลาคม 08, 2019, 03:45:19 PM
พฐ.จว.แพร่ กล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจและตรวจเครื่องแต่งกาย โดย Admin ตุลาคม 08, 2019, 03:42:17 PM
พฐ.จว.เชียงราย กล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจและตรวจเครื่องแต่งกาย โดย Admin ตุลาคม 08, 2019, 02:04:49 PM
พฐ.จว.พะเยา กล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจและตรวจเครื่องแต่งกาย โดย Admin ตุลาคม 08, 2019, 02:01:10 PM
พฐ.จว.น่าน กล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจและตรวจเครื่องแต่งกาย โดย Admin ตุลาคม 08, 2019, 01:54:20 PM
กิจกรรมกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจและตรวจเครื่องแต่งกาย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดย Admin ตุลาคม 08, 2019, 01:48:19 PM
ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.5 โดย Admin ตุลาคม 08, 2019, 01:30:20 PM
Re: สภ.แม่โจ้ โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 07, 2019, 11:53:45 AM
Re: สภ.ห้างฉัตร โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 07, 2019, 11:44:06 AM
ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กันยายน 25, 2019, 11:44:25 AM
Re: สภ.แม่ออน โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กันยายน 23, 2019, 12:01:53 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak กันยายน 11, 2019, 11:45:16 AM
เอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 28, 2019, 03:24:34 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 28, 2019, 03:21:45 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 28, 2019, 03:19:49 PM
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจ้ดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 28, 2019, 03:17:53 PM
กก.สส.1บก.ภ.5 โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 สิงหาคม 21, 2019, 04:27:29 PM
Re: สภ.แม่เจดีย์ โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 สิงหาคม 16, 2019, 11:45:03 AM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 15, 2019, 03:46:37 PM
เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 15, 2019, 03:13:24 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 15, 2019, 03:07:51 PM
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย Pol.Lt.Kittisak สิงหาคม 15, 2019, 03:03:00 PM
Re: สภ.เมืองเชียงราย โดย กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สิงหาคม 06, 2019, 04:24:54 PM
สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี แจ้งผลตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กรกฎาคม 31, 2019, 03:47:45 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 โดย Pol.Lt.Kittisak กรกฎาคม 18, 2019, 02:35:19 PM
สภ.ดงประคำ  จว.พิษณุโลก แจ้งผลตรวจพิสูจน์ DNA โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กรกฎาคม 11, 2019, 10:07:48 AM