Top Topics
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย Pol.Lt.Kittisak วันนี้ เวลา 09:40:16 AM
กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ทำกิจกรรม 5 ส. 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Admin กุมภาพันธ์ 22, 2017, 03:48:07 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 22, 2017, 11:51:01 AM
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํ โดย Admin กุมภาพันธ์ 21, 2017, 09:11:25 AM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 20, 2017, 04:26:33 PM
ฉลองอุโบสถ และตัดหวายฝังลูกนิมิต ณ วัดสันป่าลาน 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 20, 2017, 09:46:11 AM
Re: สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 17, 2017, 09:21:22 AM
Re: กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ โดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 17, 2017, 09:08:24 AM
อบรมการใช้กล้องวิดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ 16ก.พ.2560 โดย Admin กุมภาพันธ์ 16, 2017, 09:22:18 PM
Re: อบรมและติดตั้งกล้องวิดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ กอส.ศพฐ.5 โดย Admin กุมภาพันธ์ 15, 2017, 04:02:43 PM
อบรมและติดตั้งกล้องวิดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ กอส.ศพฐ.5 โดย Admin กุมภาพันธ์ 15, 2017, 04:01:19 PM
Re: สภ.จุน โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 15, 2017, 03:48:17 PM
Re: สภ.หนองตอง โดย กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 15, 2017, 03:34:24 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 14, 2017, 04:44:27 PM
Re: สภ.แม่ปิง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 14, 2017, 02:55:57 PM
Re: สภ.เชียงคำ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 14, 2017, 02:42:24 PM
Re: สภ.แม่ทา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 14, 2017, 02:38:07 PM
Re: สภ.ป่าซาง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 14, 2017, 02:35:09 PM
Re: สภ.แม่พริก โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 14, 2017, 02:30:35 PM
Re: สภ.เวียงชัย โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 กุมภาพันธ์ 10, 2017, 10:43:05 AM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 04:24:50 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 03:25:03 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 02:18:04 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 02:13:51 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 01:55:38 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 01:55:00 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 01:35:44 PM
Re: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 01:33:15 PM
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 09, 2017, 12:55:23 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 06, 2017, 04:08:00 PM
ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมบริหาร ภ.5 ครั้งที่ 1/2560 ของ ศพฐ.5 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 06, 2017, 10:24:31 AM
เข้าร่วมการประชุมบริหาร ภ.5 ครั้งที่ 1/2560 โดย Pol.Lt.Kittisak กุมภาพันธ์ 06, 2017, 09:15:01 AM
Re: กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ทำกิจกรรม 5 ส. 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Admin กุมภาพันธ์ 01, 2017, 08:30:19 PM
กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ทำกิจกรรม 5 ส. 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย Admin กุมภาพันธ์ 01, 2017, 08:27:45 PM
ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. วันที่ 30 มกราคม 2560 โดย Pol.Lt.Kittisak มกราคม 31, 2017, 10:12:36 AM