Top Topics
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้ โดย Admin มกราคม 15, 2021, 10:16:59 AM
ผบก.ศพฐ.5 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ลำพูน โดย Admin มกราคม 14, 2021, 04:41:14 PM
ผบก.ศพฐ.5 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่ โดย Admin มกราคม 14, 2021, 04:38:44 PM
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภูมิลำเนา โดย Admin มกราคม 14, 2021, 01:58:30 PM
กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำให้การพย โดย Admin มกราคม 14, 2021, 01:55:40 PM
Re: สภ.เมืองพิษณุโลก แจ้งผลการตรวจพิสูจน์กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 13, 2021, 03:06:15 PM
Re: สภ.เมืองพะเยา โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 13, 2021, 03:03:10 PM
Re: สภ.เหมืองจี้ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 13, 2021, 01:57:30 PM
Re: สภ.สันป่าตอง โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 13, 2021, 01:54:46 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2564 โดย Pol.Capt.Kittisak มกราคม 12, 2021, 11:27:12 AM
Re: สภ.เมืองอุตรดิตถ์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 12, 2021, 09:21:34 AM
ผบก.ศพฐ.5 ได้นำเสื้อฟ้า มามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.พะเยา โดย Admin มกราคม 08, 2021, 03:53:51 PM
ผบก.ศพฐ.5 ได้นำเสื้อฟ้า มามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.เชียงราย โดย Admin มกราคม 08, 2021, 03:52:02 PM
ผบก.ศพฐ.5 ร่วมประชุมติดตามผลความคืบหน้าคดียาเสพติด ท้องที่ ภ.จว.เชียงราย 7 มกราคม 2564 โดย Admin มกราคม 08, 2021, 03:43:17 PM
Re: สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 มกราคม 08, 2021, 03:10:11 PM
Re: สภ.เวียงแก่น โดย Sirinapa มกราคม 07, 2021, 11:28:56 AM
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน (ยกอุทธรณ์) โดย Admin มกราคม 05, 2021, 04:21:23 PM
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินการทางวินัย (ยกอุทธรณ์บางรายการ) โดย Admin มกราคม 05, 2021, 04:19:48 PM
สภ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย _อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับค่าปรับจราจร โดย Admin มกราคม 05, 2021, 03:53:18 PM
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับในทะเบียนประวัติอาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร (ย โดย Admin มกราคม 05, 2021, 03:19:03 PM
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับในทะเบียนประวัติอาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำ โดย Admin มกราคม 05, 2021, 03:17:40 PM
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) โดย Admin มกราคม 05, 2021, 02:36:35 PM
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง โดย Admin มกราคม 05, 2021, 02:34:44 PM
Re: สภ.แม่โจ้ โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 30, 2020, 03:28:09 PM
Re: สภ.แม่สาย โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5 ธันวาคม 30, 2020, 03:26:06 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 28 ธ.ค. 2563 โดย Pol.Capt.Kittisak ธันวาคม 29, 2020, 04:22:25 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 ธ.ค.2563 โดย Pol.Capt.Kittisak ธันวาคม 29, 2020, 04:17:55 PM
Re: สภ.สองแคว โดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 ธันวาคม 29, 2020, 10:36:45 AM
Re: กล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ จรรยาบรรณผู้ตรวจพิสูจน์และตรวจเครื่องแต่งกาย เดือน ธ.ค. 256 โดย Pol.Capt.Kittisak ธันวาคม 28, 2020, 03:27:11 PM
Re: กล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ จรรยาบรรณผู้ตรวจพิสูจน์และตรวจเครื่องแต่งกาย เดือน ธ.ค. 256 โดย Pol.Capt.Kittisak ธันวาคม 28, 2020, 03:24:57 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย Pol.Capt.Kittisak ธันวาคม 28, 2020, 03:16:49 PM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 25 ธ.ค. 2563 โดย Pol.Capt.Kittisak ธันวาคม 28, 2020, 03:12:17 PM
Re: สภ.เมืองพะเยา โดย Sirinapa ธันวาคม 24, 2020, 10:22:58 AM
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย Pol.Capt.Kittisak ธันวาคม 23, 2020, 02:31:16 PM
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย Pol.Capt.Kittisak ธันวาคม 23, 2020, 02:24:46 PM