ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5  ยินดีต้อนรับ

Chief Information Officer : CIO

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 


ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมเเสง

ตำแหน่งบริหาร : รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ที่อยู่ :
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์   เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ค้นหาใน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5