วิสัยทัศน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ::... วิทยาการกว้างไกล    ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม   ก้าวนำสู่มาตรฐานสากล...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย "ยินดีต้อนรับ"

 

ห้องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

 
.....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิงณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง นวท.(สบ2) หน.พฐ.จว.เชียงราย

 

 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย  ถนนรัตนาเขต  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์  053-711435  ,053-718639  มหาดไทย  26170

E-mail:  sc_chiangrai@royalthaipolice.go.th